زوج درمانگر خوب در تهران

زوج درمانگر خوب در تهران

زوج درمانگر خوب در تهران

همیشه قرار نیست ازدواج خوب به همسانی شخصیت همسران بستگی داشته باشد چون همیشه همسانی امکان پذیر نیست پس توصیه زوج درمانگر خوب در تهران را فراموش نکنید

متخصص زوج درمانگر مرکز مشاوره امین میرموسوی زمانی که در بحث مشاوره ازدواج به تحلیل شخصیت مراجعان می پردازد نکته ای که شاهد آن است مساله ی تفاوتهایی است که در نهایت بین همسران وجود دارد.

و گاهی تفاوتهای شخصیتی کاملا آشکار است.

اما آیا می شود به همه ی مراجعان گفت که ازدواج نکنید!؟

خیر

پس راهکار چیست؟

تجربه ی بالینی جلسات روج درمانی در این مرکز مشاوره خانواده نشان می دهد که دو موضوع می تواند تفاوتهای شخصیتی همسران را تعدیل کند

 • آموزش مهارتهای گفتگو و ارتباط همسران
 • آموزش مهارتهای هیجانی

استثنائی هم وجود دارد.

توصیه زوج درمانگر خوب در تهران این نکته را هم گوشزد می کند:

اگر تفاوتهای شخصیتی ، نگرشی یا طرز فکر زوجها بیش از حد باشد، نارضایتی همسران و حتی طلاق می تواند محتمل باشد.

اما همیشه ویژگیها و عواملی وجود دارد که گاهی تعدیل کننده بحرانهاست.

پیدا کردن این عوامل در بهترین حالت از تجربه ی باهم بودن زوجها بدست می آید.

البته منظور برخوردار بودن از دوران آشنایی کافی.

آموزشهای تخصصی مشکلات همسران را کاهش می دهد

متخصص زوج درمانگر در تهران بر این باور است که آموزش هایی که در مورد آن صحبت شد باید کاملا به صورت تخصصی ارائه شود.

و در بهترین حالت افراد باید در مورد گواهی لازم را هم دریافت نمایند.

زیرا دو مورد آموزش فوق، نه تنها در مورد همسرداری کاربرد دارد.

بلکه همه می دانیم که شرط موفقیت در کسب و کار هم برخورداری از مهارتهای ارتباطی و مهارتهای هیجانی است.

مثالی در این خصوص می زنیم

فرض کنید بحثی بین همسران گره می خورد و یکی از همسران به شدت فردی یکدنده و لج باز است.

چه بسا این ویژگی در آزمونهای شخصیتی قبل ازدواج هم آشکار می شود.

اگر فرد پیش از ازدواج یا دست کم در اوایل زندگی در مورد این خصوصیت خود مشاوره و یا جلسات رواندرمانی را طی کرده باشد، لج باز نشدن خود را ربطی به پاسخ همسر نمی دهد.

بلکه در خود، برطرف می کند.

یک مشاور خوب برای ازدواج می تواند زمینه ی بروز مشکلات در آینده را در آزمونهای قبل ازدواج تشخیص دهد.

در مثالی دیگر، قوی بودن نیاز عشق نسبت به همسر و انعطاف پذیری، دو مولفه ای است که در حل و فصل مشکلات همسران نقش مهمی دارد.

بدبینی و منفی نگری، از آفتهایی است که رابطه همسران را نابود می کند.

توصیه زوج درمانگر خوب در تهران پی گیری آموزشها و جلسات رواندرمانی و مشاوره است.

پیش از اینکه کاسه ی هیجانات همسران سر ریز شود.

عمده ترین شکایتهای همسران در مراکز مشاوره

تجربه ی یک زوج درمانگر خوب در تهران نشان می دهد که موارد زیر از مهم ترین شکایتهای همسران در جلسات مشاوره مراکز زوج درمانی است.

 • دخالت خانواده همسر
 • دخالت دادن خانواده ها توسط یکی از همسران
 • عصبیت و مشاجره
 • روابط زناشویی ضعیف
 • بی مسئولیتی در بر طرف کردن مشکلات 
 • تخریب، تحقیر، توهین در مشاجره
 • بی توجهی به نیازها

تجربه ی متخصص زوج درمانگر مرکز مشاوره امین میرموسوی نشان می دهد که مردان زمانی به جلسات مشاوره مراجعه می کنند که زنگ خطر فروپاشی رابطه به صدا در آمده باشد.

متاسفانه مراجعه ی دقیقه ی 90 گاهی هیچ چیزی را درست نمی کند.

توصیه های متخصص زوج درمانگر

یک روانشناس خوب و مجرب در زمینه زوج درمانی از زوجها می خواهد که حتما تمام تلاش خود را انجام دهند تا زمینه های ایجاد کننده ی مشاجره کاهش یابد.

یک زوج درمانگر خوب در تهران این هدف را در گفتگوی خوب همسران، آموزش کنترل مشاجره و شناخت از حساسیتهای هیجانی یکدیگر می داند

همه ی ما از درجات متفاوتی در حساسیتهای هیجانی برخورداریم.

بهتر از آستانه تحمل هم باخبر باشیم

البته نه برای سوءاستفاده! یا مریض جلوه دادن همسرمان

بلکه برای تنظیم رفتار خودمان نسبت به همسر

زوج درمانگر خوب در تهران می تواند از طریق آزمونهای شخصیتی و تشخیصی تفاوت این ویژگیها و آستانه تحمل را پیدا کند.

اما موضوع این است که اگر زوجها به قدر کافی در رابطه و دوران آشنایی باشند می توانند میزان آستانه تحمل همدیگر را کشف کنند.

و پاسخ خود را نسبت به آستانه تحمل در همسر تنظیم کنند.

زوج درمانگر خوب در تهران توصیه می کند که به لحن صدای تان و لحن صدای همسر توجه کنید

دقت کنید که آیا ممکن است لحن صدای شما ، لحن صدای همسر را تحت تاثیر قرار دهد.

نه فقط لحن صدا، بلکه بهترین زوج درمانگر تهران هم توصیه می کند که دقت کنید چه بخشی از اعمال و رفتار شما می تواند لحن صدای همسرتان را تحت تاثیر قرار دهد.

اینها کمک می کند تا عوامل ایجاد کننده مشاجره و یا نارضایتی را شناسایی کنید.

در پایان بحث زوج درمانگر خوب در تهران توصیه می شود به جای:

 • دخالت دادن خانواده ها
 • مشورت با دوستان
 • تحقیر و سرزنش
 • بی توجهی به مشکلات به امید فراموشی

و بسیاری از عوامل دلسرد کننده ی دیگر حتما از یک متخصص زوج درمانگر خوب در تهران استفاده کنید

و اجازه ندهید با شدت گرفتن بحث و مشاجره ، مشکلات افزایش یابد که در غیر این صورت مدیریت بحرانهای پیش آمده می تواند سخت تر شود.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

1 × 2 =

Instagram
Call Now Button