بعضی ها منطق ندارند

بعضی ها منطق ندارند

بعضی ها منطق ندارند

نمی دانم چقدر با آدمهایی مواجه بوده اید که مدام سعی می کردند حرف خودشان را بزنند و اصلا کم نیاورند. به هر حال واقعیت این است که بعضی ها منطق ندارند

یعنی هر چقدر سعی کردید دلیل و منطقشان را زیر سوال ببرید، نتوانسته اید.

در آخر گفته اند که پس چرا دوستم هم همین باور را دارد، موفق هم بوده

نه من او را خیلی قبول دارم، اصلا کل محل او را قبول دارند.

راستی فلانی هم همین راه را می رود.

خلاصه در مورد بعضی آدمها، هر کاری کنید اصرار دارند طرز تفکرشان درست است و مدام دلایل لازم را می آورند.

خدا نکند اینها آدمهای بی منطقی باشند که شما در حال حاضر با او ازدواج کرده اید!

مگر نه شما را در جوانی پیر می کند.

جلسات زوج درمانی و مشاوره گاهی کمک به شناسایی این افراد می کند.

از آنجا که مشاوران و روانشناسان با آدمهای مختلفی ساعتها بحث می کنند معمولا متوجه هستند که بحثهای جلسات مشاوره خانواده به چه سمتی می رود

و احتمالا با چه کسی مواجه هستند.

چرا بعضیها بی منطق می شوند؟

شناسایی ویژگیهای شخصیتی در پاسخ به این بحث که بعضی ها منطق ندارند کمک کننده است.

اما یک نکته مهمی در بحث مهارتهای ارتباطی وجود دارد که من به عنوان زوج درمانگر در جلسات مشاوره خانواده شاهد هستم.

گاهی ارتباط همسران در جمعی به خصوص نزد روانشناس و جلسات مشاوره خانواده به گونه ای پبش می رود که مرتب یکی از همسران در معرض نقد قرار گرفته است.

چپ و راست او زیر سوال برده می شود.

انگار که تحت فشار گذاشته شده که مثلا حرفش را پس بگیرد.

در جلسات زوج درمانی وقتی یکی از زوجها مدام همسرش را مورد نقدهای پی در پی قرار می دهد، شاهد هستیم همسرش سعی می کند به درست بودن مواضع خود اصرار بورزد.

انگار یک جور لج بازی

ولی اگر رابطه تغییر کند، یعنی بدانیم چطور حرف بزنیم، چه میران انتقاد کنیم؟ چطور انتقاد کنیم؟

و فکر نکنیم آمدیم مرکز مشاوره تا دق دلی خود را سر همسر جلو مشاور خالی کنیم، گاهاً دیده شده رفتار همسر تغییر کرده و منطقی را می پذیرد.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

9 + ده =

Instagram
Call Now Button