چرا بعضی ها مدام غر می زنند؟

چرا بعضی ها مدام غر می زنند؟

چرا بعضی ها مدام غر می زنند؟

 

چرا بعضی ها مدام غر می زنند؟ برخی همیشه آماده اند تا در هر موقعیتی غر بزنند.

در بهترین موقعیتها هم که قرار بگیرند، مدتی آرام و راضی به نظر می رسند اما دیر یا زود شروع می کنند.

انگار هیچ وقت راضی نیستند.

دلایل مختلفی می تواند منجر به رفتار غر زدن برخی آدمها شود.

اما جالب است بدانید که گاهی غز زدن یک مکانیزم دفاعی محسوب می شود؛ چرا؟

همیشه که آدمها آنچه که درونشان می گذرد را در ظاهر به راحتی بیان نمی کنند، چون در ظاهر خیلی چیزها نفی می شود؛ گویی مشکلی نیست.

اما به قول فروید ذهن ناخودآگاه، هیچ گاه نفی نمی کند.

در پشت پرده چه می گذرد!؟

غر زدن هم یکی از آن ویژگی هایی است که باید دید در پشت آن چه نهفته است.

گاه افراد در پوشش غر زدن، نیاز شدبد خود را به مورد حمایت واقع شدن نشان می دهند.

البته این حمایت، تمامی ندارد؛

شاید شریک زندگی چنین آدمی بگوید حمایت می کنم اما چقدر!؟

دلیل این حمایت خواستن های بی رویه، به امیال خودخواهانه ی و پنهان شدن در دوران کودکی بر می گردد.

نیاز به مراقبت شدن و لوس شدن؛

و همین که کسی پیدا شود و بگوید “می فهمم عزیزم، حق داری ناراحت باشی….” و چنین جمله های حمایتی، آرام می شوند.

حتی در بین چنین مراجعانی، جذب مشاوری می شوند که حق و حمایت را به او بدهند و مثل یک پدر یا مادر رفتار کنند.

اگر مشاوری خیلی تیز یا بالغانه رفتار کند ، معمولا از دید این افراد، آن مشاور بد است و ناکارآمد.

در مورد پارتنر هم همین است، پارتنری که مرتب سعی کند حامی باشد، پارتنر خوبی است.

در غیر این صورت اگر رابطه بهم بخورد و یکی از راه برسد و بپرسد که چه شد بهم خورد؟

می گوید من را نمی توانست درک کند.

و البته افکار عام ممکن است باور کند! ( این نکته به خصوص قابل توجه کسانی است که با کسی می خواهند ازدواج کنند که یک بار ازدواج کرده )

به هر حال، افراد غرغرو ممکن است خودشان را به علت ناراحتی که دارند سرزنش کنند اما وقتی غر می زنند، کمتر از زمانهای دیگر ناراحت هستند.

 

توصیه

به هر حال نمی شود، توی ذوق این آدمها زد.

نمی شود شلاقی با آنها حرف زد، قلق از همان گفتگوی حمایتی آغاز می شود اما در ادامه راه نباید افراط شود.

و شخص باید متوجه شود که انتظار داریم با موقعیتها خودش را وفق دهد نه اینکه همه جا غر بزند.

یا اگر متوجه هستیم که چه هدفی را تعقیب می کند، شاید صلاح باشد به همان اشاره کرد که من می دانم تو چه می خواهی، اما جوری که بیان می کنی من را ناراحت می کند و راه خودت سخت می شود، می توانی خیلی راحت آنچه که مدنظرت است را بیان کنی.

یا گاهی باید چنین شخصی را متوجه کرد که لازم است برای خواسته و انتظار پارتنرت، همراه باشی.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

هجده + دو =

Instagram
Call Now Button