مشاور خوب و مراجع خوب

مشاور خوب و مراجع خوب

مشاور خوب و مراجع خوب

مطلب جالبی است که تحت این عنوان مطرح کردیم: مشاور خوب و مراجع خوب ؛ می خواهیم با وظایف خودمان چه در نقش مشاور و مراجع آشنا شویم. به اندازه کافی در مورد روانشناس خوب یا مشاور خوب مطلب منتشر شده است.

کافی است در مورد روانشناس خوب سرچی انجام دهید

معیارهای مختلفی در این خصوص در نظر گرفته شده است از تخصص روانشناس خوب گرفته تا مسائل اخلاقی

در اینجا اگر می گوییم مشاور خوب ، مخاطب همه این گرایشها از جمله روانشناس خوب ، روانپزشک خوب ، مشاور خانواده خوب را در همین مقوله قرار دهد.

بنابراین نمی خواهیم مرتب جای اینها را عوض کنیم

اگر می گوییم مشاور خوب شما تخصصهای فوق را در همین مقوله قرار دهید.

مشاور خوب کسی است که از شما در مورد اهدافتان برای مراجعه پرس و جو می کند.

تا بداند قرار است در آن جلسه روی چه موضوعی کار شود؛

شما به چه اهدافی فکر می کنید و اهداف و انتظارات بلند مدت شما از جلسات چیست؟

مشاور خوب کسی است که انتظارات و اهداف خودش را هم برای شما بیان می کند.

مشاور خوب یا روانشناس خوب کسی است که در مورد روند جلسات با شما واضح حرف می زند.

مشاور خوب ، شنونده خوبی است.

مشاور خوب تعصب ندارد و شما را قضاوت نمی کند.

مشاور و روانشناس خوب محیط جلسه را برای شما طوری تنظیم می کند که آرامش برقرار باشد

متخصص مشاور شما را از هزینه ها مطلع می کند. 

رزومه او در دسترس شما قرار دارد به عبارتی به راحتی می توانید سوابق او را مثلا در اینترنت پیدا کنید بنابراین فرد ناآشنایی نیست.

روانشناس خوب ، روابط خصوصی با شما بر قرار نمی کند.

در تشخیص و درمان عجله نمی کند.

مراجع خوب چه کسی است!؟

در بحث مشاور خوب و مراجع خوب می خواهیم بدانیم از مراجع کننده چه انتظاراتی داریم.

از مراجع کننده هم انتظار می رود برای خود اهدافی تعیین کند

بداند که شخصیت او و اهدافش روند درمان یا مشاوره را تعیین می کند.

از مراجع کننده به مرکز مشاوره روانشناسی انتظار می رود با خود و مشاور صادق و رو راست باشد.

همه ابعاد شخصیتی خود و همه احساسات خود را به جلسه روانشناسی ببرد تا بتواند کمک موثر را دریافت کند.

خارج از جلسات مشاوره و روانشناسی به راهکارها اهمیت بدهد و روی آن تمرین کند.

توصیه مرکز مشاوره شرق تهران این است که در جلسات مشاوره به موقع و بدون تاخیر حاضر شود.

از مراجع کننده انتظار می رود روند جلسات را کامل دنبال کند.

رسیدن به راهکار و سلامت روان مسیری کوتاه نیست؛ چون روان آدمی موضوع ساده ای نیست

مرکز مشاوره انتظار دارد قبل از رزرو وقت مشاوره بررسی های دقیق خود را در انتخاب مشاور انجام داده باشید.

نه اینکه پس از مراجعه بگویید من اشتباه آمدم.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

8 − 1 =

Instagram
Call Now Button