آمادگی برای تغییر و درمان

آمادگی برای تغییر و درمان

آمادگی برای تغییر و درمان

در این مطلب می خواهیم به آمادگی برای تغییر و درمان بپردازیم. عوامل مختلفی در آمادگی ما برای درمان نقش دارد. مثل حمایت خانواده، برخورداری از انگیزه های کافی و بسیاری دیگر

اما در این بین یکی از مسائلی که توجه بیشتری به خود جلب می کند این است که ما باید واقعاً مشکل موجود را درک کرده باشیم

اگر می گوییم مضطربیم، مهرطلبیم و هر مشکل دیگر؛

اگر خود را آدم سختگیری می دانیم که این ویژگی همواره به ما و روابط ما آسیب زده، فقط اینکه بگوییم از این ویژگی خسته شدیم، کافی نیست.

آمادگی برای تغییر و رواندرمانی به این معنی هست که ما باید با گوشت و پوست و استخوان خود رنج ناشی از آن ویژگی آزاردهنده را لمس کرده باشیم.

باید بدانیم با چه پیامدهایی مواجه هستیم اگر کاری صورت ندهیم

باید شناخت خوبی از آن ویژگی آزاردهنده داشته باشیم.

چه جاهایی آزارمان می دهد؟ چه جاهایی به دادمان می رسد؟ چه زمانی زندگی یا رابطه ما را به خطر می اندازد؟ 

اگر تداوم داشته باشد چشم انداز آینده این مشکل چیست؟

چه تهدیدهایی وجود خواهد داشت؟ موانع درمانی در حال حاضر چیست؟ 

بنابراین می خواهم بگویم یکی از شرایط آمادگی برای تغییر و درمان، شناخت، تحلیل و درک پیامدهای مشکلی است که با آن مواجه هستیم.

تا این شناخت کافی نباشد ما انگیزه کافی برای تغییر و رواندرمانی را پیدا نمی کنیم.

چون حیطه ی شناخت و آگاهی ما ناچیز است. پس ممکن است جدی نگیریم.

توصیه مرکز مشاوره شرق تهران

در پایان بحث آمادگی برای تغییر و درمان مرکز مشاوره شرق تهران توصیه می کند پیش از اقدام برای رزرو وقت از یک مرکز مشاوره و روانشناسی خوب حتما در مورد مشکل خود توصیه فوق را انجام دهید.

تغییر نیاز به آگاهی خوب از مشکل و درک پیامدهای آن در شرایط فعلی و آینده دارد.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

سیزده + 6 =

Instagram
Call Now Button