چطور بر اوضاع مسلط شویم؟

چطور بر اوضاع مسلط شویم؟

چطور بر اوضاع مسلط شویم؟

استرسها می توانند تسلط ما را بر اوضاع کاهش دهند! و این سوال پیش بیاید که چطور بر اوضاع مسلط شویم؟ زمانی که دغدغه هایی ذهن ما را مشغول می کنند که برایمان مهم است؛

شاید این دغدغه ها سرنوشتِ زندگی مان را تعیین می کند.

زندگی که برای آن زحمت کشیده ایم.

رابطه ای که ساده بدست نیامده

به آسانی به بار نـنـشسته

پس به خود حق می دهیم که با تمام قوا در جهت حفظ آن چیزی که برایمان مهم است بکوشیم

حتی اگر به خاطر بچه ها باشد!

بحران زمانی است که چیزی به ما می گوید که

“نکند همسرم خیانت می کند”

یا هر موضوعی که تردید داریم، شفاف نیست.

و احساس می کنیم از کنترل ما خارج است یا ذهنمان روی آن مسلط نیست و دوست داریم بدانیم چطور بر اوضاع مسلط شویم؟

این خاصیت نگرانی هاست.

چون معطوف به آینده است و معمولا با خودگویی های منفی همراه است.

دغدغه در مورد صمیمیت و رابطه با همسر یکی از این نگرانی هاست.

زمانی که توجه کافی را دریافت نمی کنیم، ذهنمان مشوش می شود.

اصولا خاصیت نگرانی این است که بسیاری از مسائل را چک می کنیم و ذهنمان درگیر احتمالات مختلفی می شود.

تفکر را شفاف کنید

اگر هنوز آنقدر بهم نریخته اید که قادر نباشید “ابر هیجانی” که روی آسمان زندگی تان را پوشانده ، پس بزنید، پس خوش شانس هستید که می توانید فکر کنید!

اما نه هر فکری. برای اینکه بدانید چطور بر اوضاع مسلط شویم؟ مشاور روانشناس توصیه می کند از خود بپرسید:

چه شواهدی برای حدس و گمانهای خودم دارم؟

اگر تعبیر و تفسیرهای زیادی می کنید بپرسید که چه شواهدی برای تعبیر و تفسیرهای خودتان دارید؟

واقعیت چیست؟ 

بخش مثبت تصویر(رابطه با همسر یا هر موضوع دیگر) که شاید آن را کنار گذاشته باشم، کدام است؟

منظور فقط واقعیتهاست نه حدس و گمان

وقتی تعمیم بیش از حد و برچسبها را کنار می گذارم چگونه می توانم وضع موجود را دقیق و درست توصیف کنم؟

آیا استنباط دیگری برای رفتار همسرم(یا هر موضوعی) وجود دارد؟ آیا ممکن است انگیزه ها یا احساسهای دیگری پشت اعمال او باشد؟

تمرین شفاف سازی باعث می شود هیجان(اضطراب، عصبانیت، استرس، غم) آرام شود.

این تمرینهایی که ذکر شد، روشی برای آموزش نحوه ی برخورد با تحریفهای شناختی و انواع خطاهای فکری است.

توصیه مرکز مشاوره امین میرموسوی

در پاسخ به سوال چطور بر اوضاع مسلط شویم؟ مرکز مشاوره امین میرموسوی توصیه می کند که حتما سوالهای فوق را از خود بپرسید.

و در نظر داشته باشید که یادداشت کردن بسیار کمک می کند به مدیریت هیجان و نظم بخشی به هیجانهای شما.

پس توصیه می شود شواهدی که آرام کننده هستند را یادداشت کنید.

به خصوص اگر از نگرانی رنج می برید و افکار مختلف و پریشانی به ذهنتان حمله ور می شود.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

17 + 20 =

Instagram
Call Now Button