مرزبندی با خود

مرزبندی با خود تا کنون درباره مرزبندی با دیگران زیاد مطلب نوشتیم اما این بار می خواهیم به مرزبندی با خود بپردازیم؛ بله، درست است؛ مرز با خود به همان اندازه مرز با دیگران مهم است. تعیین حد و مرز برای خودمان به این معناست که خودمان را مسئول بدانیم و با احترام با خود رفتار کنیم. مرزهای معنادار با خودمان بیشتر به عشق و علاقه به خود مربوط می شود

قدرت فوق العاده گوش دادن

قدرت فوق العاده گوش دادن از معجزه قدرت فوق العاده گوش دادن چه می دانید؟ با تمام صحبت‌ها و گوش دادن‌هایی که انجام می‌دهیم، آخرین باری که احساس کردید واقعاً شنیده‌اید کی بوده است؟ ما می دانیم که بیشتر مردم وانمود می کنند که گوش می دهند، در حالی گوش نمی دهند. نکته مهم اینکه این گوش دادن است که درون نگری عمیق، خودافشایی و ارتباط اجتماعی را تسهیل می کند.

Instagram
Call Now Button