ترور شخصیت

ترور شخصیت

ترور شخصیت

در تعریفی که ویکی پدیا ارائه کرده است ترور شخصیت ، یعنی تلاش برای لکه دار کردن شهرت یک فرد! 

این روش ، ظاهرا، روش مقبول تری است چون جایگزین حذف فیزیکی افراد می شود.

ترور شخصیت به معنی این است که چون یک فرد یا افراد خاصی برای دستیابی به اهداف شخصی یا گروهی خود قادر به استفاده از روشهای صحیح نیستند، می کوشند با اعمال قدرت و بر اساس ترس و حذف روانی فرد یا افراد دیگر، به مقصود خود برسند

و طی این فرایند شخص یا گروهی را در نظر عده ای دیگر، منفی و مخرب جلوه دهند.

خب، این موضوع در سازمانها بسیار دیده می شود

و در میان سایر اصناف هم به چشم می خورد؛ 

گاه آنقدر به چشم می آید که تا کسی لب به سخن باز می کند، می فهمیم نسبت به دیگری چه قصدی دارد و به شدت دافعه برایمان ایجاد می کند.

مشخصات افرادی که به ترور شخصیت می پردازند

در ادامه مطلب به برخی از مهم ترین ویژگیهایی می پردازیم که در افرادی که ترور شخصیت می کنند دیده می شود

کمبود عزت نفس یا اعتماد به نفس

این افراد به دلیل حقارتهایی که دارند، به هر علت، ناشی از دوران کودکی یا هر عامل دیگر، حتی سعی می کنند فعالیتهای دیگران را کوچک بشمرند،

به این طریق بر احساس حقارت خود غلبه می کنند.

نیاز به قدرت و اعمال آن

افرادی که به ترور شخصیتی آدمها اقدام می کنند نیاز به قدرت بالا در خود احساس می کنند.

حتی گرایش به زورگویی دارند

و اگر در شرایطی، حرف نشوند این قدرت پرخاشگری آنها شکلی منفعلانه به خود می گیرد و تبدیل می شود به ترور شخصیت.

برای همین در آزمونهای شخصیت به درجه خشم و نیاز به قدرت افراد دقت می شود.

کمبود دانش فنی و تخصص لازم

بعضی افرادی که دانش فنی لازم را در کار و رشته خود ندارند دست به کار ترور شخصیت می شوند.

در سازمان هایی که نیروهای جدید استخدام می شوند،

معمولاً این حساسیت ایجاد می شود که نیروهای جدید پر انرژی و هیجان هستند و از دانش روز هم برخوردارند، حالا نیروهای قدیمی احساس خطر می کنند!

این موضوع حتی در یافته های بالینی کلینیک مشاوره میرموسوی، زمانی که در سازمانها فعالیت می کرده، به وضوح مشاهده می شده است.

بعضاً دیده شده یکی از این دو گروه، شروع به ترور شخصیت علیه دیگری می کنند.

احساس کمبود در یک یا چند خصوصیت شخصیتی

افرادی که از نظر شخصیتی، ظاهری، هوش و بسیاری دیگر از ویژگیها و توانایی ها خود را در سطحی پایین می بینند، برای غلبه بر مشکلات خود، ترور شخصیتی دیگران را پیش می گیرند.

برخوردار نبودن از یک شخصیت بالغ

افکار و قضاوتهای این مدیران تحت تاثیر شدید خواستها، ترسها، جاه طلبیها و خشم و حسادت است.

مدیر یا کارمندی که به بلوغ شخصیتی رسیده باشد می داند که ترور شخصیت نه تنها از محبوبیت او می کاهد بلکه نتایج نامطلوبی دارد.

اما کسی که پیامدنگر نیست دست به هر کاری برای رسیدن به خواسته های جاه طلبانه خود می زند.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

بیست − 15 =

Instagram
Call Now Button