همش تقصیر کرونا بود

همش تقصیر کرونا بود

همش تقصیر کرونا بود

کرونا جولانش را می دهد و ابن دوره هم می گذرد و می بینیم آدمهایی را که از این کرونا حداکثر استفاده را می کنند و خواهند گفت: همش تقصیر کرونا بود .

می خواستم کاری را شروع کنم، اما… کرونا نگذاشت.

کرونا کاری کرد که خیلی تقصیرها به گردنش بیفتد.

خلاصه از این آب گل آلود، میشه حسابی ماهی گرفت؛ کسی هم نمی تواند چیزی بگوید؛ البته!

سوابق هیچ گاه پنهان نمی ماند! همانطور که ماه پشت ابر نمی ماند.

گذشته و شخصیت آدمها را که واکاوی کنی، گناه از کرونا برداشته می شود.

روی سخن با چه تیپ شخصیتهایی است؟

  • شخصیت های “بله…اما”

شخصیت های بله …اما، دست به هر کاری که بخواهند بزنند یا هر کاری که به آنها توصیه کنی، یک بله می آورند و تایید می کنند با این حال یک “اما” هم دارند.

مثلا می گویید تو که آرایشگری بلدی ، پول هم که داری چرا آرایشگاه نمی زنی؟

می گوید راست میگی پیشنهاد خوبیه، ولی آخه می دونی اونقدر دست زیاده که مشتریهای خوب رو آرایشگرهای خوب شکار می کنند.

یا همش باید سرپا بایستی یا خوبه، ولی کار تمیزی نیست.

چرا فلان کار را نمی کنی؟ آره درست میگی، اما

چرا کار جدید راه نمی اندازی؟

آره پیشنهاد خوبیه ولی الان چون تازه کرونا تمام شده- ایشاءالله خیلی زود تمام شود- هنوز اوضاع اقتصادی خوب نیست، خطرناکه!

اینها نمی توانند دست کم نزد روانشناس جماعت، قِسِر در بروند.

همانطور که تاریخ معاصر به دوران قبل از کرونا و بعد از کرونا تقسیم خواهد شد! پیدا کردن اینکه کسی واقعا درست می گوید یا بهانه می آورد را می توان در تاریخ قبل از کرونای زندگی اش پیدا کرد!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

2 × چهار =

Instagram
Call Now Button