چرا بیش از حد عذرخواهی می کنی؟

چرا بیش از حد عذرخواهی می کنی؟

چرا بیش از حد عذرخواهی می کنی؟

کسی تا به حال به شما گفته چرا بیش از حد عذرخواهی می کنی؟

تمایل به عذرخواهی بیش از حد ممکن است ناشی از اجتناب از درگیری و تنش باشد.

تا جایی که فقط به این دلیل که تنش و بحث بیشتر نشود، مسئولیت بیشتری را برای عذرخواهی بر عهده بگیرید.

عذرخواهی مداوم می تواند اثرات جانبی منفی بر روی شغل شما داشته باشد، زیرا با عذرخواهی بیش از حد ، ناخواسته ظاهر یک فرد بی کفایت را به خود می گیرید.

اما مضرترین و ماندگارترین اثر جانبی “عذرخواهی بیش از حد” این است که این رفتار چگونه تصویر ذهنی شما را خراب می کند!

آیا موقع خروج از اتاق مرتب می گویید ببخشید…. ببخشید که جلوتر رفتم….ببخشید اگه کم و کسری بود…. ببخشید اگه سخت گذشت

آیا این همه عذرخواهی لازم است؟

مسلما خیر

چه بسا نشان دهنده اعتماد به نفس پایین شماست.

عذرخواهی بیش از حد به اندازه دروغ تاثیر منفی دارد

اگر کسی به شما چند بار دروغ بگوید، دفعه بعد حرف او را باور می کنید؟ طبیعتاً خیر؛ اعتمادتان را از دست می دهید.

در مورد عذرخواهی های بیش از حد هم همینطور است.

تکرار و عادت به عذرخواهی نه تنها قدرت این جمله را ضعیف می کند بلکه حسی از بی اعتمادی می دهد مثل اینکه شنونده به شما و با خودش می گوید چه فایده کار خودش و خرابکاری اش را انجام می دهد انتظار دارد با عذرخواهی، او را ببخشیم.

بی قدرتی

اگر شما تنها کسی هستید که همیشه عذرخواهی می کنید، می تواند نشان دهنده عدم تعادل قدرت باشد، که می تواند روابط و عزت نفس شما را تضعیف کند.

اختصاصاً ادامه بحث به موضوع زنان پرداخته شده و تاکید شده که زنان با یک مساله دوگانه مواجه می شوند:

مدیران زن که بیش از حد عذرخواهی می کنند، ممکن است بیش از حد محجوب و یا حتی ترسو تلقی شوند و به دلیل فقدان مهارت های رهبری، از ترفیع کنار گذاشته شوند

با این حال اگر آن ها رک و مستقیم برخورد کنند ممکن است به خاطر پرخاشگری مورد انتقاد قرار بگیرند.

اطمینان خواهی

عذرخواهی ممکن است به طور ناخودآگاه به عنوان راهی برای کسب اطمینان خاطر باشد.
وقتی شما می گویید “متاسفم”، آیا امیدوارید که همکارتان بگوید: “لازم نیست عذرخواهی کنی” یا  ” نه، اتفاقاً سخنرانی خیلی خوبی داشتید “؟
و این پاسخها باعث دلگرمی شما می شود.
اما تداوم آن می تواند موجب وابسته شدن شما به این پاسخها شود و یک شخصیت وابسته به نظر برسید.

ارزشهای حرفه ای خود را تقویت کنید

رهبری نیازمند یک اراده قوی است.

ولی کسانی که بیش از حد عذرخواهی می کنند تمایل دارند متمرکز بر برداشت دیگران از آنچه درست یا غلط است باشند تا برداشت خودشان از رفتاری که نشان دادند.

و این باعث می شود باورها و ارزشهای شخصی شان(بخش بزرگی از هویت شان) زیر سوال برود در نتیجه شغلشان و امکان ترفیع شان با خطر روبرو شود.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

هفده − سه =

Instagram
Call Now Button