مشاوره ازدواج و شخصیت شناسی

مشاوره ازدواج و شخصیت شناسی

مشاوره ازدواج و شخصیت شناسی

یکی از مهم ترین کاربردهای مشاوره ازدواج و شخصیت شناسی شناسایی عواملی هست که در ایجاد مشاجره و جوی پر تنش بین همسران نقش مهمی ایفا می کند.

البته گاهی برخی افراد در همان جلسه نخست مشاوره رفتارهایی از خود نشان می دهند که برای مشاور ازدواج اهمیت پیدا می کند

و قابل تفسیر است و کمک می کند تا مشاور ازدواج به نتیجه اولیه دست پیدا کند و گاهی به نتیجه قطعی

اما بسیاری وقتها هم نیاز به اجرای آزمونهای قبل ازدواج است تا فرضیه های شکل گرفته در جلسه نخست مورد ارزیابی دقیق تر قرار بگیرد.

به هر حال در جلسه نخست، اطلاعاتی از مراجعان دریافت می شود

در مورد خودشان، خانواده، افکار و باورهایشان در مورد ازدواج

آمادگی شان برای ازدواج

نحوه آشنایی، مدت آشنایی، برنامه ریزی برای ازدواج

و بسیاری عوامل دیگر

طی فرایند مشاوره ازدواج و شخصیت شناسی ، آزمونهای قبل ازدواج کمک می کند تا فاکتورهایی که در ایجاد مشاجره و نارضایتی بین همسران نقش دارد، آشکار شود.

گاهی می بینیم یکی از زوجها فردی است که در ابراز احساسات و طرح خواسته های خود ضعف دارد

فردی در آزمونها بسیار مضطرب، بدگمان و انعاطاف ناپذیر است.

یا بسیار قضاوتهای سطحی و خشکی در مورد اتفاقها و بحثها دارد.

یعنی با کوچکترین اتفاق، بدترین تفسیرها و قضاوتها را می کند

مثلا اگر رفتی خونه مادرت و دختر خالت اونجا بود پس حتما نقشه ای از پیش تعیین شده بود(فرض کنیم هیچ سابقه بدی هم وجود ندارد) یا حتما تو کاری کردی!

حال همسرش شخصی است که بسیار راحت ارتباط برقرار می کند بدون نگرانی و استرس و غر زدن و ویژگی فوق را ندارد

این دو نفر اگر بخواهند در کنار هم زندگی کنند، همدیگر را دق می دهند.

هدف نهایی از مشاوره ازدواج

مشاوره ازدواج و شخصیت شناسی فقط برای پیدا کردن نقاط ضعف نیست بلکه برای آشکار شدن ویژگیهای مثبت زوجها هم هست.

اما در این مقاله تمرکز روی ویژگیهای منفی است به عنوان هدف نهایی از مشاوره ازدواج

خلاصه اینکه داریم این رو میگیم که برای همه ما “بحث” پیش می آید

اما اینکه ما چه ویژگیهایی داریم که بتوانیم بحث را مدیریت کنیم ، مهم است

چرا برخی خیلی بد مشاجره می کنند!؟ و برخی می توانند جلو بلند شدن صدا و تحریک نفر مقابل برای پرخاشگری را بگیرند!؟

چه ویژگی هایی نقش دارد؟ مطمئنا برخی از اینها به شخصیت ما بر می گردد

در مرکز مشاوره شرق تهران با سنجش دقیق ویژگیهای شخصیت می توان از میزان سازگاری زوجها آگاه شد و بر اساس آن تصمیم گیری کرد.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

چهار × 3 =

Instagram
Call Now Button