تستهای ازدواج در مرکز مشاوره

تستهای ازدواج در مرکز مشاوره

تستهای ازدواج در مرکز مشاوره

مدتی است شاهد هستیم برخی برای انجام تستهای ازدواج در مرکز مشاوره به جای انتخاب مرکز مشاوره، این تستها را در اینترنت انجام می دهند. بیاییم به محاسن و معایب این آزمونها بپردازیم.

محاسن آزمونهای اینترنتی قبل ازدواج

افرادی که به جای انجام تستهای ازدواج در مرکز مشاوره ، این آزمونها را آنلاین یا اینترنتی انجام می دهند احتمالا به دلایل زیر به این کار رغبت نشان می دهند.

  • رایگان بودن
  • در دسترس بودن فوری
  • نیاز به مراجعه حضوری نداشتن
  • تفسیر سریع

معایب آزمونهای اینترنتی قبل ازدواج

کسانی که به جای انجام تستهای ازدواج در مرکز مشاوره به انجام این تستها از طریق آنلاین روی می آورند به خصوص در مورد تستهای رایگان در خطر چند مساله هستند.

اول اینکه مراکز مشاوره بابت خرید تستها هزینه می کنند.

بسیار دیده شده تستهای آنلاین قبل ازدواج ، همان نسخه اصلی آزمونهای مراکز مشاوره ازدواج نیست و سوالها فرق می کند.

اگر در یک سوال یک کلمه تغییر کند می تواند نظر آزمودنی را در مورد پاسخ تغییر دهد.

مثل: شما از اینکه در جمعی باشید لذت می برید؟

و تفاوتش با این سوال که : شما از اینکه در جمعی باشید احساس راحتی می کنید؟

خب پاسخ فرق می کند. یکی می گوید من لذت می برم.

در مورد سوال دوم یکی می گوید احساس راحتی می کنم اما لذت نمی برم

اما یکی از این سوالها در آزمونهای رایگان اینترنتی آمده و دیگری در آزمون مرکز مشاوره

و لذا اگر کسی تستی را در اینترنت انجام می دهد مثلا همین تست mbti که به راحتی در دسترس است، آزمودنی به ما مشاوران می گوید نتیجه تست من شده ESFP (برون گرای احساسی، حسی ، ملاحظه کننده)

اما وقتی در مرکز مشاوره همین آزمون را حضوری انجام می دهد تغییراتی در نتیجه آزمون به دست می آید. 

و در نتیجه تفسیر تست شخصیت دستخوش برخی تغییرات می شود.

این موضوع می تواند روی رابطه او با پارتنرش تاثیر بگذارد.

و یا اگر مشاور را مجبور کند که تست اینترنتی را ملاک قرار دهد و بگوید که نمی خواهد هزینه کند، آن وقت ممکن است یک جواب، سرنوشت زندگی او را تغییر دهد.

حضور مشاور برای اجرای آزمون الزامی است!

وقتی افراد حاضر نیستند تستهای ازدواج در مرکز مشاوره را انجام دهند و تستهای قبل ازدواج اینترنتی را ترجیح می دهند عیب دیگر تستهای اینترنتی قبل ازدواج این است که شما به راهنما و مشاور دسترسی ندارید که سوال خود را بپرسید.

امکان ندارد سوالی پیش نیاید.

از طرفی باید راهنما و مشاور در خصوص شروع آزمونهای قبل ازدواج و توضیحات لازم برای انجام آن با شما صحبت کند و نکات مهم را بگوید.

این توضیحات بسیار بیشتر از آن چیزی است که شاید در نسخه های اینترنتی و حتی اصلی آزمون آمده باشد.

آزمون گر زمانی که آزمونی را حضوری اجرا می کند نکاتی را قبل از اجرا می گوید که از طریق تجربه کار با مراجعان بدست آمده(البته اگر آزمونگر دلسوز و مسئولیت پذیر باشد) که حتی در دستورالعملهای رایج آزمونها نیست.

چه برسد به آزمونهای اینترنتی قبل ازدواج

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

دو × دو =

Instagram
Call Now Button