همسر وسواس در خانواده

همسر وسواس در خانواده

 

همسر وسواس در خانواده

حتما درباره وسواس و همسر وسواس در خانواده شنیده اید.

زمانی که همسران دارای فرزندی می شوند، یک خانواده به معنی واقعی شکل می گیرد. حالا دیگر با سیستم زناشویی طرف نیستیم. حالا دیگر رابطه ولی-فرزندی هم اضافه می شود.

زمانی که یکی از همسران از مشکلی مثل اضطراب یا وسواس رنج می برد و برای درمان مقاومت می کند به شدت مستعد است تا اضطراب را به نسل بعدی منتقل کند.

چطور اضطراب نسل بعدی را مبتلا می سازد؟

جدای از بحث ژن و ژنتیک بودن اضطراب،  نوع ارتباط مطرح است.

وسواس و اضطراب باعث می شود شخصیت کنترلی در همسر شکل بگیرد.

چنین شخصیتی وقتی مسائل زندگی مثل احتیاطها، دقت عملها در آشپزی و بسیاری فعالیتهای دیگر حتی رانندگی تحت اختیارش نیست، ناراحت می شود، حتی آشفته!

اعضای خانواده به اشتباه به تدریج می آموزند که برای ناراحت نکردن عضو دارای وسواس یا اضطراب، باید کارهایی که او را ناراحت می کند را انجام ندهند یا به او نگویند!

اگر روزی به او بگویند، ناخواسته منتظر عکس العمل او می شوند.

همسر مضطرب یا وسواس، به تدریج متوجه این واکنش می شود.

یعنی اینکه اعضای دیگر خانواده مراقب عکس العملها هستند.

در نتیجه حال همسر وسواسی هیچ وقت خوب نمی شود.

چون افراد نسبت به زبان غیر کلامی همدیگر حساس می شوند.

شنیده اید بعضی می گویند تو تا قیافه ات تغییر می کند من متوجه می شوم!

علتی دارد که این افراد به کوچکترین عکس العمل ها واکنش نشان می دهند.

چون معمولا در خانواده هایی حساس بزرگ شده اند.

خانواده هایی که حرف نمی زدند بلکه کمترین اخمی، تفسیر میشد.

و نگرانی ابراز می شد.

لذا ضرورتی نداشت کسی در مورد حال بدش حرف بزند.

حال، شنیده اید برخی می گویند من تا یک تغییر کوچکی می کردم پدر و مادرم می فهمیدند!؟

بعضاً به اشتباه از همسر آینده خود انتظار همین نقش والدین را دارند!

اینها خانواده هایی هستند که در سطحی ساده مستعد ایجاد شخصیتهای متوقع هستند و در سطحی دشوار می توانند افرادی وسواسی را تحویل جامعه بدهند.

حال چنین شخصی پدر یا مادر شده است!

فرزند خود را بیرون نمی برد، مبادا مریض شود؛ 

اما او از فرزند مریض روانی می سازد.

شخصیت وسواسی دیگر تحویل جامعه می شود.

و به همین ترتیب چرخه تولید وسواس ادامه خواهد داشت!

توصیه مشاور خانواده و زوج درمانگر

مشاور خانواده یا یک زوج درمانگر با تجربه امیدوار است که عضو وسواس یا مضطرب، با درک پیامدهای وسواس، با زوج درمانگر همکاری کند.

پیامدهایی مثل اینکه این رویه در صورت ادامه، منجر به خشم و از کوره در رفتن اعضای دیگر می شود.

از هم پاشیدگی خانواده و حتی طلاق پیش روی زندگی است.

و یا تحویل فرزندی با مشکلات روحی و روانی متعدد به جامعه از جمله بیماری وسواس، بخشی دیگر از پیامدهای وسواس و اضطراب است.

در صورت همکاری نکردن همسر وسواس، دیگر اعضای خانواده حتما با متخصص مشاور خانواده همکاری کنند.

تا پاسخهای خود را نسبت به آن عضو تنظیم کنند و دست کم عادت های مخرب و ادامه دهنده وسواس را ایجاد نکنند.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

یک + چهار =

Instagram
Call Now Button