خانواده بی سر و صدا بیمار میشود

خانواده بی سر و صدا بیمار میشود

خانواده بی سر و صدا بیمار میشود

اگر قرار باشد تغییری در حال یکی از اعضای خانواده پیش بیاید مستلزم همکاری همه اعضای خانواده است. خیلی وقتها خانواده بی سر و صدا بیمار میشود اما اعضای خانواده از نشانه های بیماری بی اطلاعند!

مشاوره خانواده به همین موضوع می پردازد.

و متخصص مشاور خانواده ، کارش بررسی روابط اعضای خانواده در وقوع یا تداوم یک مشکل یا نشانه است.

گاه ما در خانواده متوجه نیستیم که رفتارهایمان چه تاثیری در تداوم مشکلات خواهد گذاشت.

نقشها و روابط تاثیر بسزایی در حل یا تداوم بیماری یک عضو خانواده دارد.

گاهی از همان کودکی ، نوع نقشی که یکی از والدین بر عهده می گیرد بدون اینکه متوجه پیامدهای آن باشد، سالها بعد، کار خودش را می کند.

اما سالها بعد، دیر است.

و تغییر را دشوار می کند.

تغییر هم ساده نیست.

از کجا شروع کنیم؟

چون معتقدم که گاهی وقتها خانواده بی سر و صدا بیمار میشود پس باید از ابتدای زندگی مشترک به فکر روابط مان و تولد فرزند باشیم.

اینکه زن و شوهر چطور با یکدیگر رفتار می کنند، یک موضوع مهم است.

و اینکه زمانی که تصمیم به فرزنددار شدن می گیرند و فرزندی متولد می شود ، یک موضوع مهم است که چگونه می خواهند او را تربیت کنند.

متاسفانه زمانی که برای درمان عضوی از خانواده به نزد مشاور خانواده مراجعه می شود، خانواده ها خود متوجه نوع رفتارشان نیستند.

برای همین مشاور خانواده این وظیفه را دارد که رفتار و روابط را تحلیل کند.

گاهی مادر خانواده از فرزند خود شاکی است.

شکایت این است که فرزندش در سن نوجوانی جای او و پدر خانواده تصمیم می گیرد.

کسی هم حریفش نیست.

وقتی این موضوع بررسی می شود می بینیم که درست است که والدین از فرزند شاکی هستند اما گاهی با تقویت و تشویق همان رفتار آزار دهنده، موجب تداوم نقش مخرب فرزندشان می شوند.

مثلا فرزندشان اطلاعات علمی خوبی در بسیاری زمینه ها کسب کرده

به مرور مورد تایید خانواده و اطرافیان قرار گرفته

سالها در مورد او به به ، چه چه گفته شده

به تدریج فرزند که خود را صاحب آگاهی می داند، انتقاد گر به خانواده می شود

جای دیگران تصمیم می گیرد.

در عین حالی که دیگر اعضای خانواده از دست او شاکی می شوند، گاه دیده می شود که علم و آگاهی فرزند همچنان تایید می شود

اما گفته نمی شود که اگر علم تو را تایید می کنیم دلیل نمی شود تو به خودت اجازه دهی روشهایی که از نظر تو صحیح هستند را به دیگران تحمیل کنی.

این جمله همیشه باید به نحوی بیان می شده

اما این اتفاق نیفتاده است.

و حال این چرخه ی شکایت و در عین حال تایید فرزند همچنان وجود دارد.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

نوزده + 13 =

Instagram
Call Now Button