بی ادب نباش

بی ادب نباش

بی ادب نباش

راه های بهتری برای مخالفت وجود دارد؛ پس بی ادب نباش

این جمله را به مراجع کننده ای گفتم که از صحبت من دچار خشم شد و با داد و بیداد راه انداخت و با گستاخی رفتار کرد. به او گفتم من نظرم را دادم تو  می توانی قبول نکنی، همین و بس نیازی به این همه انرژی و خشم نیست.

شما چقدر توانستید با دعوا کارتان را پیش ببرید!؟ آخر چه دستاوردی داشته؟ هیچی یـا دیگران را مجبور کردیم با اکراه و تنفر کارمان را انجام بدهند.

در بخش های مختلف زندگی هم خیلی پیش می آید که ما از کوره در برویم. مثلا در زندگی خانوادگی! زیرا ما تمایل داریم با افرادی که بیشتر به آنها اهمیت می‌دهیم بحث‌های طولانی‌تر و جدی‌تری داشته باشیم؛

زیرا روی آنها سرمایه‌گذاری کردیم. مثل فرزندانمان

ما اهمیت می دهیم که آنها چه فکر می کنند و چه اتفاقی برایشان می افتد.

سخت است که با کسی در ارتباط باشید که به طور قابل توجهی از ایده های ما فاصله دارد. چنین وضعی می تواند ما را دچار اضطراب و عدم اطمینان کند.

ما خودمان هم از فریاد زدن دیگران خوشمان نمی آید اما با فرزندمان یا همسر، ممکن است همین کار را بکنیم.

در حالی که  فریاد زدن دیگران به احتمال زیاد مردم را ناامید یا مقاوم می‌کند تا اینکه منجر به تغییر عقیده‌شان شود!

باز بودن نسبت به ایده ها

برخی از قدرتمندترین چیزهایی که آموخته ام از افرادی است که متفاوت از من فکر می کنند.

اجازه بدهید بحث کنیم و مخالفت شود، گاهی در این حالت بیشتر یاد می گیریم، دست کم باید بپذیریم که اتفاق رایجی است که با ما مخالفت شود.

برنده شدن در بحث را رها کن؛ زیرا می تواند به روابط آسیب برساند.پس بی ادب نباش و زمانی که خواستی از روی عصبانیت حرف بزنی، مکث کن و فکر کن که کسی مجبورت نکرده همین الان جواب بدهی!

می توانی در زمانی دیگر واکنش نشان بدهی که حتما جملات بهتری برای بیان پیدا می کنی

بنابراین باز، کنجکاو و صبور باشید. با تمایل به یادگیری و گوش دادن، وارد گفتگو شوید.

برای یادگیری سوال بپرسید نه برای تاثیرگذاری

به گفتگوی مادر و نوجوانی در جلسه مشاوره دقت می کردم. متوجه یک اشتباه در گفتگو شدم که داشت گفتگو را به سمت تنش پیش می برد.

مادر گفت:”چطور به خودت اجازه دادی اینطور فکر کنی؟”

یک سوال بهتر می‌توانست این باشد:

«اوه، جالبه می‌تونی توضیح بدی که چی شد این فکر اومد تو ذهنت؟» این نوع سوال باعث می شد گفتگو ادامه پیدا کند. البته بدون تنش.

بنابراین برای یادگیری، گفتگوی بهتر و ایجاد رابطه بهتر سوال بپرسید نه برای نشان دادن قدرت یا خشم خود.

خوب گوش کن

من روی بهتر گوش دادن، پرسیدن سوالات سازنده تاکید می کنم. وقتی صحبت هایمان را قطع می کنیم یا حتی سر هم داد می زنیم، هیچ اتفاق مثبتی نمی افتد.

درک کنید

مثالی که ابتدای مطلب زدم را دوباره بخوانید، کسی با من مخالف بود و داد و بیداد راه انداخت.

به جای تحقیر یا قضاوت، ترجیح دادم بگویم من نظرم را دادم و تو می توانی قبول نکنی؛ درک می کنم که او حق دارد مخالف باشد اما می تواند محترمانه رفتار کند

ما می توانیم بفهمیم که دیگران عصبانی هستند و همین را می توانیم بگوییم:تا زمانی که با عصبانیت حرف می زنی انتظار نداشته باش اتفاق بهتری بیفتد.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

شش + 7 =

Instagram
Call Now Button