خشم چه می گوید؟

خشم چه می گوید؟ فقط این نیست که من عصبانی هستم و تو باید آرامم کنی! یا تقصیر توست؟شاید اینها کمک کننده باشد، اما اینکه بدانیم خشم چه می گوید؟ بیشترین کمک را به ما می کند. احساسات را دست کم نگیرید. اگر خوب تک تک شان را نـشناسید، می توانند شما را فریب دهند. چون خیلی وقتها برگ برنده را در بازی با عقل دارند! در حالی که شما همچنان

با خشم چطور برخورد کنیم؟

با خشم چطور برخورد کنیم؟ با خشم چطور برخورد کنیم؟ این سوال ذهن همه ما را مشغول می کند و پاسخ برای این موضوع بسیار زیاد است و مفصل؛ و هر روانشناسی از رویکردی به آن پاسخ گفته است. ما هم نگاه متفاوتی به این موضوع داریم. خشم ایجاد می شود، همه عوامل ایجاد کننده خشم را نمی توانی کنترل کنی اجازه بده خشم و نفرت همچون یک فیلم حرکت کند

Instagram
Call Now Button