هدف از جلسات مشاوره

هدف از جلسات مشاوره

هدف از جلسات مشاوره

مراجعه به مرکز مشاوره اگر مستلزم هزینه زیاد نباشد دست کم مستلزم وقت گذاشتن بسیار است و این سوال ممکن است پیش بیاید که هدف از جلسات مشاوره چیست

شاید این سوال برای مراجعان مهم باشد

چون می خواهند از مراجعه به مرکز مشاوره نتیجه بگیریند.

به هر حال عده ای هستند که وقت زیادی صرف می کنند تا یک روانشناس خوب یا زوج درمانگر خوب پیدا کنند.

در نتیجه انتظار دارند که نتیجه مورد نظر را کسب کنند.

اما باید دید که همه ما از مراجعه به مرکز مشاوره انصافاً چه اهدافی تعقیب می کنیم؟

برای یک مشاور و روانشناس هدف از جلسات مشاوره کسب اطلاعات از مراجعان در زمینه ای که مشکل دارند، تحلیل و راهنمایی آنهاست.

مراجعانِ یک مرکز مشاوره باید بتوانند خود به تصمیم گیری برسند.

در نتیجه مشاور با تجربه وظیفه دارد تا مشکل مراجعان را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد و با تحلیلی که می کند مراجع را به تصمیم برساند نه اینکه جای مراجع کننده تصمیم بگیرد.

اما گاهی مراجعان نیاز دارند تا پاسخ محکم تری از مشاور و روانشناس خوب دریافت کنند

یک روانشناس خوب چه وظیفه ای دارد؟

در بحث هدف از جلسات مشاوره یک روانشناس خوب می تواند بر اساس بررسی هایی که انجام می دهد مراجع کننده را در جریان بهترین تصمیم یا ریسک داشتن برخی تصمیمها بگذارد.

فراموش نکنید که شما به عنوان مراجع کننده نباید به خاطر اضطراب و نگرانی درصدد باشید کسی جای شما تصمیم بگیرید!

این هدف می تواند برای یک مشاور و روانشناس واقع بینانه باشد.

اما برای یک مراجع کننده به مرکز مشاوره غیرواقع بینانه باشد

چون ما مشاوران نیت مراجع کننده را از قبل نخوانده ایم!

در طول جلسات از رفتار و گفتار مراجعان مشخص می شود.

نه لزوماً در جلسه اول

بنابراین گاهی یک مراجع کننده از اینکه هزینه کرده و نتیجه نگرفته ناراضی است. اما آیا می دانیم چرا ناراضی است؟ خیر

در مورد همسران، اگر هر دوی همسران مایل به ماندن در زندگی باشند با آمادگی برای شنیدن از متخصص زوج درمانگر و آموزش تکنیکها و تحلیل مراجعه می کنند!

اگر یکی بخواهد در زندگی بماند و دیگری دنبال رفتن باشد(به هر بهانه ای) همه چیز دیر یا زود آشکار می شود.

و مشاوره اگر از دید یکی از همسران درست شدن اوضاع و زندگی باشد، که محقق نشود و نفر دیگر طلاق را بخواهد هیچ بدرد نمی خورد و پولی است که به راحتی دور ریخته می شود.

البته اگر چنین قضاوتی از طرف یکی از همسران اتفاق بیفتد.

پس مردم ممکن است این طور قضاوت کنند که مشاور هم رفتیم بی فایده بود!

آیا گفتند چون همسرم نمی خواست در زندگی بماند، مشاوره بی فایده بود!؟ معلوم نیست!

اینجاست که در “ظاهر” به نظر می رسد مشاوره بی فایده است.

چه چیزهایی از کنترل مشاور خارج است؟

اینکه مردم خارج از جلسات مشاوره چه می کنند مثلاً همسران چه واکنشی به یکدیگر نشان می دهند خارج از کنترل مشاور است.

قضاوت و نیت مراجعان در تصمیم گیری بعد از مشاوره، خارج از کنترل مشاور است.

مشاور اگر قرار باشد توصیه بکند ، انجام می دهد.

اینکه مراجعی راضی باشد یا نه ، موضوعی نیست که در اختیار مشاور و روانشناس باشد.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

دو × سه =

Instagram
Call Now Button