نشانه های دلبستگی ایمن در روابط عاطفی

نشانه های دلبستگی ایمن در روابط عاطفی

نشانه های دلبستگی ایمن در روابط عاطفی

نحوه مراقبت از ما توسط والدین یا دیگر مراقبان در سالهای اولیه رشد و تربیت می تواند روی نشانه های دلبستگی ایمن در روابط عاطفی تاثیر مهمی بگذارد.

تصور کنید فردی، در کودکی والدینی داشته که معمولا مشغول گرفتاری های شخصی و شغلی خود بوده اند .

این شخص در کودکی هر زمان که با ناراحتی روبرو بوده ، والدین یا در دسترس نبوده اند یا پاسخ مورد انتظار را دریافت نمی کرده یا کم حوصله بودند و مشکلات شان اجازه نداده هیچ وقت زمانی برای رسیدگی و محبت به فرزندشان بگذارند. 

روابط چنین فردی در بزرگسالی می تواند به شدت تحت تاثیر نوع رفتار والدین باشد که در مطلب سبکهای دلبستگی و روابط عاطفی به طور کامل به آن پرداختیم.

اما بپردازیم به افرادی با سبک دلبستگی ایمن و تاثیر آن در روابط عاطفی:

راحتی در صمیمیت

کودکی که والدینش نیازهای عاطفی اش را برآورده می کنند، می آموزد که صمیمیت را با احساس امنیت، اعتماد و آرامش پیوند دهد.

این ارتباط در بزرگسالی باعث می شود که نشان دادن آسیب پذیری و صمیمیت طلبی طبیعی و سودمند تلقی شود و ترس و واهمه ای از صمیمیت و احساس طرد شدن نداشته باشد)

استقلال بدون اضطراب

(استقلال شخصی و پیگیری علایق خود را بدون نگرانی از طرد شدن دنبال می کند)

این ویژگی هم ریشه در دوران کودکی دارد که به آنها اجازه داده شده دنیای اطراف خود را کاوش کنند،

از والدین فاصله بگیرند و نگران نبودن آنها نباشند.

در نتیجه به بزرگسالانی بالغ  تبدیل می شوند که می توانند علایق شخصی خود را بدون ترس از رها شدن دنبال کنند.

این ویژگی آنها را از افراد مضطرب متمایز می کند که ممکن است دائماً نگران وضعیت روابط خود باشند.

ارتباط باز و صادقانه

بدون ترس از انتقاد و قضاوت خود را ابراز می کنند، خود را دست کم نمی گیرند و در گوش دادن فعال و تایید احساسات پارتنر خود ماهرند.

و به نیازها و مرزهای پارتنر خود احترام می گذارند.

انتظارات واقع بینانه از پارتنر خود دارند

(به رابطه و پارتنر خود به عنوان کسی که مشکلاتش را حل کند نگاه نمی کند)

این دیدگاه واقع بینانه از تجربیات اولیه ناشی می شود که در آن مشاهده کردند که والدین در عین حال که بامحبت و قابل اعتماد هستند، خطاناپذیر نیستند.

این درک به آنها کمک می کند تا با انعطاف پذیری و اعتقاد به رشد متقابل، فراز و نشیب های روابط بزرگسالان را طی کنند.

از مهارت تنظیم هیجان و تحمل آشفتگی خوبی برخوردار است.

(قادرند استرس ها و اختلاف نظرها را کنترل کنند)

این توانایی ریشه در تعاملات اولیه دارد که در آن واکنش های هیجانی (مانند گریه کردن یا نشان دادن ناامیدی) درک می شده و به کودک آموخته شده که احساسات طبیعی هستند؛

هیجانهایشان مثل ترسها، نگرانیها…نه تنها سرکوب نـشده، ناچیز و بی اهمیت شمرده نشده بلکه درک شده؛

در عین حال آموخته اند که هیجانها و آشفتگی را چطور تحمل کنند.

از احساس ارزشمندی مطمئنی برخوردار هستند

خود را سزاوار عشق و احترام می دانند و این از تجربه با والدین(مراقبان) نشأت می گیرد که دستاوردها و موفقیت هایشان را جشن می‌گرفتند و آنها را تشویق می‌کردند که پس از یک شکست دوباره تلاش کنند.

با دریافت بازخوردهایی مثل انتقاد احساس تهدید نمی کنند

این دیدگاه ریشه در تجربیات اولیه آنها دارد؛

جایی که مراقبان اولیه راهنمایی و رفتارهای اصلاحی را به شیوه ای محبت آمیز و سازنده ارائه کردند

و این باور را القا کردند که بازخوردهایی مثل انتقاد می تواند مفید باشد.

در مورد استقلال برای پارتنر خود ارزش قائل هستند.

محدود نمی کنند و به استقلال او احترام می گذارند و احساس خطر و بدبینی نمی کنند.

از بازی روانی در روابط خود استفاده نمی کند.

این افراد از روش هایی مثل کنترل کردن و فریب دادن پارتنر خود استفاده نمی کنند.

این صداقت ناشی از باور بنیادی آنها به اعتماد و ثبات در روابط است که از تجربیات اولیه زندگی در رفتار مراقبان ایجاد شده که مراقبت بر پایه رفتارهای شفاف، واضح و استوار بوده است.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

چهار × دو =

Instagram
Call Now Button