نشانه های سلامت روان

نشانه های سلامت روان هدف بهداشت روان ، دستیابی به سلامت روان است چه در مشاغل و روابط بین فردی و چه در سایر بخش های زندگی؛ بنابراین آگاهی از نشانه های سلامت روان اهمیت فوق العاده ای دارد. چه برای کسانی که قصد استخدام نیروها اعم از کارمندان و متخصصان را دارند و چه برای سایرین؛  منظور از سایرین این است که همه ی ما وظیفه داریم به شاخص های

اخلاق بد پیرتان میکند

اخلاق بد پیرتان میکند یکی از مسائل مهم در انتخاب همسر آینده، در نظر گرفتن اخلاق است. چون اخلاق بد پیرتان میکند به عنوان مشاور زوج درمانگر می گویم که هر چقدر پارتنر شما پولدار باشد، تیپ داشته باشد و بسیاری از این قبیل امتیازها، ولی اگر اخلاق نداشته باشد به این زندگی امید نداشته باشید. متاسفانه برخی ترجیح می دهند چشم روی کشف اخلاقهای همسر ببندن یا اگر می بینند

Instagram
Call Now Button