5واقعیت مهم زندگی

5واقعیت مهم زندگی زندگی سخت است؛ برخی سختترش هم می کنند چون 5واقعیت مهم زندگی را نادیده می گیرند. با اینکه سعی می کنیم در زندگی، تصمیماتی که می گیریم بهترین یا دقیق ترین باشد اما باز هم کارها بد و گاهی بدتر پیش می رود. بسیاری از مراجعان پیش از ازدواج که به مرکز مشاوره مراجعه می کنند با خودشبینی توام با عشق رمانتیک ازدواج می کنند. اما درصد قابل

از مشاوره ازدواج چه انتظاری داریم؟

از مشاوره ازدواج چه انتظاری داریم؟ ما از مشاوره ازدواج چه انتظاری داریم؟ چرا فکر می کنیم اگر کسی یـا زوجی به مرکز مشاوره ازدواج مراجعه می کند باید این نتیجه را بگیرد که حتما ازدواج موفقی خواهد داشت و این یعنی دریافت ضمانت از مرکز مشاوره لطفا برای این منظور به رمال مراجعه کنید؛ منظور همین فالگیرها هستند! به هر حال من را مراجعانم می شناسند که تعارف با کسی

فعالیت مرکز مشاوره در تعطیلات

فعالیت مرکز مشاوره در تعطیلات معمولا روزهای کاری هفته تردد در مراکز مشاوره بیشتر است و این برای برخی به دلیل شیوع کرونا دغدغه ای است فعالیت مرکز مشاوره در تعطیلات باعث آرامش خاطر مشاور و مراجع کننده است. چون معمولا در تعطیلات افراد کمتری مراجعه می کنند. و دقیقاً در چنین ایامی بهترین فرصت مراجعه است. معمولا ساختمانهایی مثل ساختمان پزشکان، تعطیل است و این یعنی تردد نداشتن با آسانسور

Instagram
Call Now Button