هفت تکنیک برای مقابله با افکار منفی

هفت تکنیک برای مقابله با افکار منفی شاید شما هم از جمله کسانی باشید که برای رها سازی ذهن خود از افکار منفی به دنبال تکنیکهایی باشید. هفت تکنیک برای مقابله با افکار منفی در این مقاله به همین منظور مطرح شده است. بسیاری از ما زمان زیادی را در افکار خود می گذرانیم؛ نگرانی از  آینده، یادآوری خاطرات گذشته، و به طور کلی تمرکز بر بخش هایی از زندگی که

درمان به روش آلبرت الیس

درمان به روش آلبرت الیس آلبرت الیس مبدع نوعی درمان شناختی است که آن را با نام درمان عقلانی-هیجانی می‌شناسیم. درمان به روش آلبرت الیس متمرکز بر باورهای فرد در برابر حوادث است. هدف درمانگر هم این است که با کار بر روی عقاید فرد او را زیر سؤال ببرد و برایش چالش‌های جدید ایجاد کند.‌ فرض اساسی این رویکرد این است که افراد با عقاید خشک و افراطی خود درباره

Instagram
Call Now Button