مرزبندی با خود

مرزبندی با خود تا کنون درباره مرزبندی با دیگران زیاد مطلب نوشتیم اما این بار می خواهیم به مرزبندی با خود بپردازیم؛ بله، درست است؛ مرز با خود به همان اندازه مرز با دیگران مهم است. تعیین حد و مرز برای خودمان به این معناست که خودمان را مسئول بدانیم و با احترام با خود رفتار کنیم. مرزهای معنادار با خودمان بیشتر به عشق و علاقه به خود مربوط می شود

سبکهای دلبستگی و روابط عاطفی

سبکهای دلبستگی و روابط عاطفی چگونه سبک های دلبستگی می توانند بر روابط تأثیر بگذارند. در این مطلب به موضوع جالب سبکهای دلبستگی و روابط عاطفی پرداختیم. اولین پیوندهایی که با مراقبان اولیه خود ایجاد می کنیم می تواند بر نحوه ارتباط ما با دیگران از طریق سبک دلبستگی تأثیر بگذارد. تحقیقات چهار سبک اصلی دلبستگی را در بزرگسالان شناسایی کرده است. درک سبک دلبستگی عاشقانه شما می تواند هنگام پیش

Instagram
Call Now Button