از شکست می ترسی؟

از شکست می ترسی؟ آیا تو هم از جمله کسانی هستید که از شکست می ترسی؟ همه از شکست متنفرند، اما برای برخی از افراد، شکست برایشان تهدید روانی مهمی به حساب می آید. در نتیجه انگیزه آنها برای اجتناب از شکست از انگیزه شان برای موفقیت بیشتر است. این ترس از شکست باعث می شود که افراد ناخودآگاه شانس موفقیت خود را به طرق مختلف خراب کنند. شکست می‌تواند احساساتی

آشفتگی زیبا

آشفتگی زیبا شاید تصور نکنید که وقتیم می خواهیم در مورد آسیب پذیر بودن و شهامت روبرو شدن با احساسها صحبت کنیم یاد آشفتگی زیبا می افتیم؛  اینکه آشفتگی زیبا چه معنی می دهد، در ادامه متوجه خواهید شد. از چه فرار می کنید؟ از آسیب؟ آیا می توان همیشه فرار کرد؟ نه، پس آسیب پذیر باش!   آسیب پذیر بودن برای برخی افراد می تواند چالش برانگیز باشد. زیرا مستلزم

Instagram
Call Now Button