درسهای اشتباه دوران کودکی

درسهای اشتباه دوران کودکی همه ما اولین درس های خود را در مورد احساسات و هیجانها از خانواده خود در دوران کودکی یاد گرفتیم. اما درسهای اشتباه دوران کودکی یکی دو تا نیست! والدینی که احساسات فرزندان خود را نادیده می گیرند، نه تنها خود با احساسات شان غریب و ناآشنا هستند که به فرزندان خود چیزی یاد نمی دهند. در نتیجه کودکانی که از نظر عاطفی مورد بی توجهی قرار

مرزهای ناسالم

مرزهای ناسالم من فکر می کنم که بیشترین آسیب ما از روابط بین فردی به علت مرزهای ناسالم با دیگران است! سالرنو(مددکار اجتماعی) بر این باور است که «بسیاری از ما در خانواده‌ای بدون مرز یا با مرزهای مبهم بزرگ شده‌ایم، بنابراین همیشه نمی‌دانیم که حق تعیین مرزهای خود را داریم؛» و اصلا از این حقوق خود اطلاعی نداریم. وی معتقد است: «مرزها چارچوبی است که ما برای خود تعیین می‌کنیم

چهار چیزی که نمی توانیم کنترل کنیم

چهار چیزی که نمی توانیم کنترل کنیم آیا روی همه چیز کنترل داریم؟ چقدر می توانید برای کنترل دیگران و عوامل مختلف انرژی صرف کنید؟ چهار چیزی که نمی توانیم کنترل کنیم یکی از بحثهای مهمی است که مرکز مشاوره امین میرموسوی این مطلب را به آن اختصاص داده است ما معمولاً تمایل داریم روی چیزهایی تمرکز کنیم و نگران چیزهایی باشیم که کنترل یا تأثیری روی آنها نداریم. مسائلی هستند

9 نشانه کمالگرایی

9 نشانه کمالگرایی اگر آدم سخت گیری هستید آیا ممکن است نشانه کمال گرایی باشد!؟ در این مطلب می خواهیم به 9 نشانه کمالگرایی بپردازیم ممکن است شما یک کمال گرا باشید و حتی آن را ندانید. کمال گرایان ممکن است معیارهای سختی برای خود و دیگران داشته باشند. آنها همچنین ممکن است به تعویق بیاندازند یا از موقعیت هایی که فکر می کنند ممکن است برتر نباشند اجتناب کنند. شما

Instagram
Call Now Button