سبکهای دلبستگی و روابط عاطفی

سبکهای دلبستگی و روابط عاطفی چگونه سبک های دلبستگی می توانند بر روابط تأثیر بگذارند. در این مطلب به موضوع جالب سبکهای دلبستگی و روابط عاطفی پرداختیم. اولین پیوندهایی که با مراقبان اولیه خود ایجاد می کنیم می تواند بر نحوه ارتباط ما با دیگران از طریق سبک دلبستگی تأثیر بگذارد. تحقیقات چهار سبک اصلی دلبستگی را در بزرگسالان شناسایی کرده است. درک سبک دلبستگی عاشقانه شما می تواند هنگام پیش

از رابطه بد بیرون بیا

از رابطه بد بیرون بیا لطفاً از رابطه بد بیرون بیا و از رویاپردازی و هالیوودی کردن رابطه دست بردارید. رابطه بد می تواند مشخصات زیادی داشته باشد. اما یک جورایی رابطه ای که همتراز نیست، رابطه ای که نابرابر بودن ویژگیها و احساسات کاملا در آن آشکار هست. چنین رابطه ای بد است، آسیب زننده است. شاید بگویید که خب، دو نفر برابر نیستند که رابطه ای همتراز داشته باشند.

وقتی کسی رابطه را نمی خواهد

وقتی کسی رابطه را نمی خواهد وقتی کسی رابطه را نمی خواهد ادامه دهد و از طرفی نمی تواند یا نمی خواهد صراحتاً اعلام کند که وقت تمام کردن رسیده، به هزار ایما و اشاره می توان فهمید که در چه موضع و جایگاهی است. وقتی دو نفر عاشق هم هستند، یا با هم به کلینیک و نزد مشاور می رسند یا با هم می آیند، چرا که لحظه لحظه رابطه

Instagram
Call Now Button