توصیه های متخصص مشاور نوجوانان

توصیه های متخصص مشاور نوجوانان

توصیه های متخصص مشاور نوجوانان

در این مطلب توجه مخاطب را به توصیه های متخصص مشاور نوجوانان جلب می کنم، به خصوص در زمینه مطالعه و تحصیل؛ هر نوجوانی که درس نمی خواند، کم توجه نیست!

تمرکز پایین یا باید به دلیل حادثه ای اتفاق افتاده باشد 

یا عواملی مثل استرس و نگرانی زیاد

و یا نشانه های کمبود توجه باید به عنوان یک اختلال از دوران دبستان وجود داشته باشد.

اما اگر همه چیز در آن دوران عادی بوده، باید به فکر اتفاقهای پیرامون فرزندمان باشیم.

سختی درسها، نوع آموزش در دوران کرونا، سن بلوغ و تغییرات رفتاری و خلقی در بچه های این سن و در نتیجه مسائلی مثل کم حوصلگی

شیوه مطالعه هم بسیار مهم است.

یک نوجوان به دلیل تغییرات رشدی که دارد در ابتدا والدین را گول می زند که از او انتظار داشته باشند خودش مطالعه کند.

و متکی به دیگران نباشد.

یا والدین از او انتظار دارند ، مطالعه را به نحو احسن انجام دهد. چون او بزرگ شده و خودش می فهمد و از این قبیل تفکرات

در حالی که برعکس نباید او را به حال خود رها کرد

نظارت بر درس همچنان باید باشد.

به خصوص در مورد نوجوان هایی که خودشان می گویند درس خواندم اما وقتی پرسش انجام می شود، چیزی بلد نیستند!

در چه فضایی درس می خوانند؟

چه مدت زمان؟ آیا در اتاق خودشان درس می خوانند؟

شما مطمئن هستید که در اتاق خودشان درس خوانده می شود!؟

اگر والدین خود نمی توانند زمینه های بروز مشکل را بررسی کنند توصیه می شود از یک مشاور متخصص خانواده و نوجوان کمک بگیرند.

توصیه مرکز مشاوره شرق تهران

مرکز مشاوره شرق تهران در زمینه مشاوره تخصصی نوجوان توصیه می کند که والدین لزوماً دنبال اختلال و بیماری نباشند.

بلکه به محیط زندگی و مطالعه فرزندشان دقت کنند.

به میزان مطالعه مفید توسط فرزندشان توجه کنند.

اگر در این زمینه نیاز به راهنمایی دارید حتما زیر نظر مشاور و روانشناس نوجوان باشید.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

20 − نه =

Instagram
Call Now Button