هشت باور اشتباه در مورد درونگراها

هشت باور اشتباه در مورد درونگراها

هشت باور اشتباه در مورد درونگراها

قبلا در مورد ویژگیهای افراد درون گرا مطلب نوشتیم اینبار می خواهیم به هشت باور اشتباه در مورد درونگراها بپردازیم

مردم در مورد درونگراها چه باورهای اشتباهی دارند؟ چگونه در مورد آنها فکر می کنند؟ در این مطلب مرکز مشاوره شرق تهران به هشت باور اشتباه در مورد درونگراها می پردازد که نشان دهد چگونه درونگراها مورد پیشداوری قرار می گیرند.

اصولاً پیشداوریها و برچسب زدن به شخصی به عنوان یک فرد درونگرا ارزیابی بسیار سطحی است.

من فکر می کنم که درونگرایی بسیار عمیق تر از آن چیزی است که بیشتر مردم فکر می کنند.

برخی مردم چگونه در مورد درونگراها فکر می کنند!؟

عموماً در مورد درونگراها چنین تصوراتی وجود دارد:

درونگراها دوست ندارند حرف بزنند

همه افراد درونگرا خجالتی هستند

درونگراها مغرور هستند و خودشان را می گیرند

درونگراها مردم را دوست ندارند و آدمهای گوشه گیری هستند

آدمهایی سرد هستند

خودمحور هستند و بی توجه به دیگران

آنها می توانند برونگرا و کاملا معاشرتی شوند.

معاشرتی و جذاب نیستند

در مطلبهای گذشته تحت عنوان “ درونگراها را خوب بشناسید ” در مورد ویژگیهای آنها توضیحات کاملی دادیم که می توانید برای مطالعه به مطلب قبلی در همین سایت رجوع کنید.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

12 − ده =

Instagram
Call Now Button