پنج توانایی مهم در موفقیت شغلی

پنج توانایی مهم در موفقیت شغلی

پنج توانایی مهم در موفقیت شغلی

خیلی از ما اگر صاحب شغل و منسبی باشیم در تلاش هستیم تا در مورد موفقیت جستجو کنیم ما به کمک شما می آییم و پنج توانایی مهم در موفقیت شغلی را برایتان توضیح می دهیم چون می دانیم در سرنوشت شغلی شما اهمیت زیادی دارد.

شنیده ایم که می گویند برای سیدن به موفقیت در شغل یا پیشرفت، هوش هیجانی نسبت به بهره هوشی، معیار واقعی تری در سنجش موفقیت است.

در واقع هوش هیجانی در موفقیت و کامیابی انسان در زندگی شخصی و حرفه ای نقش تعیین کننده ای دارد.

در گذشته معیارها مبتنی بر سنجش هوشبهر(IQ) آدمها بود.

سازمانها و شرکت ها برای استخدام افراد ، از آزمونهای هوش استفاده می کردند.

ولی در سالهای اخیر، محققان فهمیدند که هوشبهر شناختی افراد یا همان IQ تنها شاخص موفقیت افراد نیست.

اکنون توجه به سمت هوش هیجانی(EQ) معطوف شده.

یا هوش هیجانی که به عنوان شاخصی کلیدی برای موفقیت افراد به حساب می آید.

به زبان ساده تر و خلاصه، زمانی که شما قرار است به عنوان یک مدیر فروش یا خدمات پس از فروش با عده ای کار کنید، یقیناً مقداری هوش شناختی دارید که تا الان رشد کرده اید و تحصیلات را به پایان رسانده اید.

اما موضوع این است که وقتی در ارتباط متقابل با مردم قرار می گیرید سطوح مختلف احساس در تعامل قرار می گیرد.

چون

  • لحن صدای شما و مخاطب،
  • زبان بدن که می تواند مهم تر باشد،
  • تن صدا ،
  • توانایی کنترل هیجان

و بسیاری عوامل می تواند تاثیر لحظه ای و شدیدی روی کنش و واکنشها بگذارد.

شما ممکن است هوش شناختی خوبی داشته باشید

یا شاگرد اول کلاس در مدارس و دانشگاه باشید

حتی بی وقفه عنوان شاگرد اولی را حفظ کرده باشید

حتی کتابهای متعددی خوانده باشید و معلومات شما هم خوب باشد

اما اگر نتوانید ارتباط بر قرار کنید، فاتحه موقعیتهای پیش رو را برای کار خوانده اید.

بنابراین مرکز مشاوره امین میرموسوی توجه خواننده را به پنج توانایی مهم در موفقیت شغلی جلب می کند:

شناخت عواطف خود

همین مرحله ی اول، کار دشواری است. مرحله ی اول از مراحل پنج توانایی مهم در موفقیت شغلی

زیرا باید شناخت دقیقی از خود و احساسات خود داشته باشیم.

از حساسیتها و نقاط ضعف و قوت خود.

افرادی که در مورد احساسات خود شناخت دقیقی دارند بهتر می توانند زندگی خود را هدایت کنند.

این شناخت از مرور عملکرد و بازخوردهایی که فرد در شرایط اجتماعی متفاوت از خود نشان می دهد، به مرور زمان کامل تر می شود.

من امروز چرا چنین احساسی را در فلان موقعیت تجربه کردم؟

این احساس چگونه با من حرف می زند؟

و امثال این سوالهایی که می تواند کمک کند به شناخت احساسات خودمان

مدیریت هیجان

دومین موضوع از پنج توانایی مهم در موفقیت شغلی ، مدیریت و بکارگیری درست از احساس، قابلیتی است که متکی بر شناختی هست که هر فرد از خود دارد.

مدیریت هیجان که از آن به عنوان هوش هیجانی یاد می شود می تواند نتایج مختلفی از احساس ناامیدی و افسردگی تا موفقیت و شادکامی را در پی داشته باشد.

همچنین مدیریت درست عواطف و احساسها می تواند علاوه بر دفع تهدیدهای محیطی، فضایی ایجاد کند که از موقعیتهایی که پیش می آید به درستی استفاده کنید.

هوش هیجانی یعنی آگاهی از کنترل هیجانها و عواطف خود و دیگران

مثل اینکه کسی بگوید:

من نقطه ضعفم این است که حرف زور بشنوم از کوره در می روم یا لج می کنم و مشابه اینها

همین یک مورد اگر در مورد شما صدق می کند اگر بتوانید چنین مثالهای را در خود پیدا کنید و در جهت برطرف کردن آن تلاش کنید می تواند یک گام مهمی برای موفقیت شغلی بردارید.

جالب است که ویکی پدیا به تحقیقی اشاره می کند

و آن اینکه کارکنانی که از وجدان و حس وظیفه شناسی بالاتری برخوردار هستند ولی هوش هیجانی پایین تری دارند عملکرد ضعیف تری نسبت به کسانی دارند که از هوش هیجانی بالاتری برخوردار هستند.

شناخت هیجان و عواطف دیگران

بخشی دیگر از پنج توانایی مهم در موفقیت شغلی شناخت هیجان و عواطف دیگران است.

هر چه شما بر این موضوع تسلط داشته باشید نشانگر توانایی شما در همدلی است.

همدلی اساس ارتباط با مردم است.

افرادی که از این قابلیت برخوردار هستند و آن را به خوبی می شناسند، نشانه های اجتماعی را شناخته و خواسته های دیگران را تشخیص می دهند.

خواسته هایی که می تواند برای کسی که مثلا مدیر خدمات پس از فروش است یا مسئول فروش ، مهم باشد.

این موضوع می تواند در آینده و با شناخت بیشتر افراد حتی منجر به پیش بینی رفتار مخاطب هم بشود.

خودانگیختگی

از دیگر مطالب مرتبط با پنج توانایی مهم در موفقیت شغلی ، خودانگیختگی است.

این موضوع مربوط به تمرکز هیجان برای دستیابی به اهداف، با قدرت، اطمینان، توجه و خلاقیت است.

افراد خودانگیخته با تمرکز روی یک هدف، به تکمیل یک عمل می پردازند.

آنها همواره در تکاپو و حرکت هستند و تمایل دارند که همواره موثر و مولد باشند

می توان این طور گفت که خودانگیختگی کلید رسیدن به پیشرفت است.

این ویژگی می تواند نیروی محرک بسیار مفیدی برای افراد باشد.

هر فرد اگر می خواهد در کارهای خود با موفقیت و دقت قدم بردارد، باید بتواند این قابلیت خود را شناخت و آن را تقویت کند.

افراد برای برخورداری از خودانگیختگی به غیر از خلاقیت باید از چیزی برخوردار باشند که ما در آزمونهای شخصیتی که روی مراجعان و حتی کارکنان و مدیران اجرا می کنیم برخوردار باشند.

این ویژگی تحت عنوان کنترل درونی است.

در مقابل کنترل بیرونی!

افراد خودانگیخته از انگیزه های درونی بیشتری برخوردار هستند و در برابر مشکلات زود جا نمی زنند.

پس اجرای آزمونهای شخصیت و در نتیجه تحلیل شخصیت و خودشناسی برای افرادی که مایل به شناخت بیشتر از خود هستند یا افرادی که در کار خود امکان پیشرفت دارند و شغلشان ایجاب می کند با مشتریان یا مردم در ارتباط باشند ، کمک می کند تا بتوانند ویژگیهای تاثیرگذار خود را در موفقیت شغلی بشناسند.

حفظ و تکریم روابط

آخرین بخش از پنج توانایی مهم در موفقیت شغلی حفظ و تکریم روابط است.

بخش عمده ای از هنر برقراری ارتباط، مهارت کنترل کردن عواطف در دیگران است.

اینها مهارتهایی است که محبوبیت رهبری اثربخش بین فردی را تقویت می کند.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

17 + 5 =

Instagram
Call Now Button