هیچ چیز مانع ازدواج نمی شود، حتی کرونا!

هیچ چیز مانع ازدواج نمی شود، حتی کرونا!

هیچ چیز مانع ازدواج نمی شود، حتی کرونا!

بله، هیچ چیز مانع ازدواج نمی شود، حتی کرونا!

البته ارتباطی به برگزاری مراسم در این دورانی که محدودیتهایی برای سلامتی مان وضع شده، ندارد.

بلکه این تیتر بهانه ی است برای بحث در مورد ویژگیهای شخصیتی.

و بر عکسِ عنوان تیتر، آدمهایی که بهانه می آورند؛

از همه مهمتر، آدمهایی که تا با یک مانع مواجه می شوند، جا می زنند، اصلا روحیه خود را از دست می دهند.

حالا ببینیم کی زنده ست و کی مرده….

حالا اگه جون سالم بِـدر بردیم….

( گاهی در حد شوخی بیان می شود! ما در این مطلب عمداً هدفمان جدی گرفتن این شوخی است)

اینها شرط پی گیری خواسته و اهداف شان، اتمام حجت با روزگار است که یه شرطی زن می گیرم که مانعی سر راهم نباشه؛

این افراد نه فقط سر مساله کرونا، بلکه در مورد هر تصمیمی اول چک می کنند چقدر موانع وجود دارد.

این خطر وجود دارد که شخصیتهایی باشند که جا بزنند، یعنی آدمهایی پی گیر نباشند.

و از همه مهم تر پیشرفت شان منوط به اوضاع و احوال زمانه است

یعنی وابسته به عوامل بیرونی، پس اگر بیرون خوب نباشد ، درون هم خوب نیست!

بنابراین چندان شخصیت های خودانگیخته ای نیستند و در ادامه راه ثباتی نشان نمی دهند.

البته اینها ممکن است، یک ویژگی خاصی از خود نشان دهند و آن این است که اگر عاشق شوند، آنچه که در تیتر گفتیم را اجرا می کنند.

خب، این خوب است.

ولی آیا می تواند صرفا تحت تاثیر حال و هوای این دوران باشد؟

شاید؛

چطور می توان مطمئن شد؟

برای همین است که می گویند دوران آشنایی بیشتر باشد تا شناخت حقیقی، بعد از فروکش کردن احساسات ، بدست آید.

و البته آزمونهای شخصیت می تواند کار را راحت تر کند.

به هر حال اینکه “هیچ چیز مانع ازدواج نمی شود، حتی کرونا” نمونه ای بارز است از رفتار و ویژگیهایی که از شخصیت پی گیر تراوش می کند و این با ژست گرفتن، غرور، خودخواهی ، “پا را در یک کفش کردن!”، فرق می کند.

در اینجا صحبت از ویژگی هایی است که در آن شهامتی بالغانه نهفته و شاید آشکار است نه اینکه خواننده فکر کند باید سمج باشد، تصور کند حرکتش صد در صد درست است در نتیجه بخواهد کار خودش را بکند؛

این یعنی لجاجت آمیخته با حماقت!

ما باید پارتنر خود را در بسیاری جاها دیده باشیم، رفتارش را سنجیده باشیم و معیاری واقع بینانه داشته باشیم؛

تا بتوانیم مرز باریک کلمه هایی که توصیف کننده شخصیت هست و ما آنها را در این مقاله بکار می بریم، پیدا کنیم.

این کار زمان می خواهد و مشورت!

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

سه × سه =

Instagram
Call Now Button