مشاوره ازدواج کجا مراجعه کنم؟

مشاوره ازدواج کجا مراجعه کنم؟

مشاوره ازدواج کجا مراجعه کنم؟

وقتی صحبت از ازدواج می شود این سوال برای برخی پیش می آید که برای مشاوره ازدواج کجا مراجعه کنم؟ و اصلاً قرار است در مشاوره ازدواج چه اتفاقی بیفتد.

خب ما قبلاً در مراحل مشاوره ازدواج صحبت کردیم.

در کلینیک مشاوره امین میرموسوی تاکید روی تفسیر دقیق نتایج آزمونهای قبل ازدواج است.

اما قبل از این موضوع جلسه ای برگزار می شود تا متوجه شویم زوجی که قصد ازدواج دارند چه اطلاعاتی در مورد خودشان کسب کرده اند.

چقدر وقت برای دوران آشنایی صرف کردند؟

در این دوران چه اطلاعاتی رد و بدل کردند؟

چقدر همدیگر را شناختند؟

به چه تفاوتها و شباهتهایی در مورد همدیگر و خانواده هایشان پی برده اند؟

قرار است کجا زندگی کنند؟

در مورد هزینه های زندگی چه تصمیمی گرفتند؟

چه مشکلات و موانعی بر سر راه ازدواج شان وجود دارد؟

چه تفاوتها و شباهتهای فرهنگی و مذهبی وجود دارد؟

و بسیاری دیگر 

جالب این جاست که پس از طرح این سوالها، زوجی در کلینیک گفت یعنی اینقدر باید از همدیگر سوال بپرسیم؟

شما ببینید مردم کجای کارند! چقدر ازدواج را شوخی گرفته اند؟ این ازدواج نیست، خاله بازی است.

مگر ما چند تصمیم مهم و سرنوشت ساز در زندگی داریم؟ خب، مسلمه باید حساس باشیم و کنجکاو تا بتوانیم سلامت ازدواج را درست محک بزنیم.

با خود صادق باشیم و به سوالها رو راست پاسخ بدهیم.

در این صورت تصمیم درستی خواهیم گرفت.

این موضوع حتی در مورد کسانی که قصد ازدواج مجدد دارند ضروری است و چه بسا باید با احتیاط در این مسیر گام بردارند.

در کلینیک مشاوره امین میرموسوی نهایت دقت در زمینه مشاوره قبل ازدواج انجام می شود.

اما همه چیز به متخصص مشاور ازدواج مربوط نیست

مردم هم باید به توصیه ها در جلسات مشاوره قبل ازدواج توجه کنند.

که متاسفانه تعداد قابل ملاحظه ای دقت کافی ندارند.

اگر زوجها واقع بین باشند آسیب عاطفی کمتری تجربه می کنند و ازدواج بهتری را انجام خواهند داد.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

1 × سه =

Instagram
Call Now Button