ضرورت مشاوره در دوران آشنایی

ضرورت مشاوره در دوران آشنایی

ضرورت مشاوره در دوران آشنایی

چرا من احمق قبل ازدواج نفهمیدم که همسرم مشکل دارد!؟ چرا زودباور بودم؟ این همه سرزنش نشان از ضرورت مشاوره در دوران آشنایی است. گاهی هم بد نیست در مورد رابطه مان با مشاوری در تماس باشیم.

زیرا نکاتی را می بینیم و متوجه نمی شویم یا چون آگاهی نداریم اما بعدها چوبش را می خوریم.

چرا نامزدم اینقدر تاکید می کرد نباید کار کنم؟ ولی جوابش این بود که من تو را تامین می کنم، اما تو کار نکن! 

من هم پذیرفتم و گفتم اگر تو من را تامین کنی، من کار نمی کنم؟ 

آیا سوال نمی شود که حالا چرا نباید کار کنم؟

آیا پاسخهای دریافتی زود قانع تان می کند؟

اگر نامزدتان می فهمد که شما عجول هستید و استرسهای خودش را به گردن مشکلات شما و مثلا همین عجول بودن تان می اندازد، آیا زود باور می کنید؟

برایتان سوال نمی شود که مگر همه اش تقصیر من است؟ 

مگر دلیل قانع کننده ای است به خودش حق بدهد همش سرزنش کند؟

یا با مشتریانش بد صحبت می کند و می گوید این را می شناسم آدم اذیت کنی است باید اینجوری جوابش را بدهم، آیا شما زود باور می کنید که پس حق دارد!

آیا این فکر به ذهنتان خطور نمی کند که شاید زود از کوره در برود، گستاخ است، دلیلی ندارد با فلان لحن صحبت کند؟

اگر فهمیده اید نامزدتان عبوس است ولی او این ویژگی را به محل کارش یا نوع کارش و استرسهای آنجا ربط می دهد، و به شما قول می دهد که جز در این موقعیتها عبوس نیست، آیا شما باور می کنید؟

اگر همه بگویند این شخصی که شما با او آشنا شده اید خیلی مهربان است فقط زیادی احساساتی است ، شما چگونه به این موضوع نگاه می کنید؟

اگر مرد باشد شاید بگویید، خب این ویژگی زیادیش برای مردها خوب نیست.

آیا به غیر از این جمله ، پاسخهای دیگری ذهنتان را درگیر نمی کند؟

که چه معانی دیگری می تواند داشته باشد؟

از دوره آشنایی ساده نگذرید؟

بسیاری از دختران و پسران از جزئیات رفتار و کردار همدیگر بی خبرند و با متخصص هم مشورت نمی کنند.

پاسخ بسیاری از سوالهای فوق را نمی دانند یا زود قانع می شوند.

برای همین است که تعداد مراجعان زوج درمانی در مرکز مشاوره زیاد است.

آنها غالباً یک دغدغه دارند که چرا خیلی ساده از فلان ویژگی همسر یا خانواده اش به راحتی گذشتند.

و ازدواج کردند.

و چرا جشمشان را باز نکردند؟

برای همین توصیه می شود حتما در دوران پیش از ازدواج با یک مشاور در ارتباط باشید. زیرا این مشکلات نشان از ضرورت مشاوره در دوران آشنایی دارد.

که دست کم، بعد از ازدواج چنین سوالی را از خود نپرسید و خود را مواخذه نکنید.

آزمونهای قبل ازدواج

زمانی که از همسران آزمونهای قبل ازدواج گرفته می شود و نتیجه این آزمونها تفسیر می شود جمله ای که می شنویم این است که حالا می فهمم چرا چند وقت پیش خیلی نگران بود و از من اطمینان می خواست.

چرا این قدر احساساتش نسبت به اطرافیان تحریک می شد؟

یا چرا اینقدر قضاوتهای سطحی می کند

چرا این قدر سرزنش می کند و من را نامنظم می داند.

یکی از سوالهای رایج که پس از آزمونهای قبل ازدواج مطرح می شود این است که می گویند من متوجه شدم نامزدم،  در دوران جوانی و نوجوانی سابقه درگیری با دیگران داشته اما فکر می کردم مربوط به آن دوران و دوره نوجوانی بوده است.

و فکر نمی کردم نتیجه آزمونهای قبل ازدواج ، نکاتی را در مورد مشکلات شخصیتی او آشکار کند.

و یا نشان از خشمی باشد که پس از ازدواج خود را نشان دهد.

اینها همان تفکر ساده ای است که شاید از سر دلباختگی یا ناآگاهی دچارش می شویم.

برای همین توصیه می شود حتما در دوران آشنایی گاهی با مشاور ازدواج در یک مرکز مشاوره خانواده مشورت کنید و آزمونهای قبل ازدواج را انجام بدهید.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

پانزده − 1 =

Instagram
Call Now Button