درباره عشق

درباره عشق

درباره عشق

در این مطلب می خواهیم به طور اجمالی به بررسی عشق بپردازیم و مطالبی درباره عشق از دیدگاه های روانشناسی مطرح کنیم. عشق دوستی شدید است.

و به گفته ی ویکی پدیا ، عشق علاقه قلبی شدید است.

گویا عاشق ها هم دور معشوق آنقدر می پیچند که همچون گیاه عشقه ، معشوق را بخشکانند.

بنابراین عشق به نوعی احساس گفته می شود  که علاقه شدید یا وابستگی به شخص ییا چیزی را شامل می شود.

احساسی که هنگام پیدایش آن در ذهن با هیجان آمیخته بوده و باعث برانگیختگی محبت و دوستی، ترس، خشم، اعتماد و دشمنی می شود.

عشق با دوستی فرق دارد! تعریف دوستی، ارزش نهادن به طرف مقابل است.

نظر روانشناسان درباره عشق چیست؟

آبراهام مزلو درباره عشق معتقد است:

در مردمان سالم عشق عبارت است از تحسین خودجوش، حیرت و جذبه نسبت به چیزی یا کسی

در تحسین خودجوش، عاشق معشوق را ستایش می کند

کارن هورنای چه می گوید:

عشق سالم به مثابه هدفی فی نفسه و نه وسیله ای برای رسیدن به هدف، که دلالت بر شادمانی، تحسین، خشنودی، تفکر و قدردانی دارد و از بهره کشی خبری نیست!

دیدگاه راجرز درباره عشق چیست؟

راجرز درباره عشق بر این باور است که عشق یک احساس انسانی ساده و پیش رونده یک فرد برای فرد دیگر است.

احساسی که به نظر من حتی از احساس جنسی یا احساس والدینی اساسی تر است.

عشق یک مراقبت کافی درباره شخصی است که شما دوست ندارید در پیشرفت او مداخله کنید

و یا برای مقاصد افزون طلبانه خود مورد بهره برداری قرار دهید خشودی شما از آن حاصل می شود که او ار به خاطر این که به سبک خودش رشد می کند، آزاد بگذارید.

ما به عنوان مشاور و روانشناس به مراجعان در مرکز مشاوره خانواده می گوییم مالک نباشند!

نشانه احساس تملک ما نسبت به معشوق چیست؟

چرا پیامک نداده؟

الان کجاست؟

چرا تلفن را جواب نمی دهد؟

چرا نمی گوید کجا می رود؟

چرا می خواهد درس بخواند؟

و….

و این یعنی تصاحب شدن و داشتن

عشق عصبی

داشتن در قلمرو مالکیت است که شما مالک همسرتان شوید.

آدمهایی که به فکر داشتن عشق هستند، بایدگرا می باشند. که این بایدگرایی آفت زندگی زناشویی است.

در حالی که به قول اریک فروم در عشق واقعی، رغبت جدی به زندگی و پرورش آن مهم است. عشق متضمن عناصر اساسی مانند نثار کردن ، دلسوزی، احساس مسئولیت، احترام و دانایی است.

در حالی که در عشق عصبی که متاسفانه شکل رایج آن در جامعه است، فریب کارانه ترین نوع عشق است

در این عشق فریب زیاد است

بایدها زیاد به کار می رود

اگر مرا دوست داری… زیاد استفاده می شود

شرط گذاشتنها زیاد به کار می رود.

و همان مالکیت که صحبتش شد، شدیدا در سرتاسر رابطه به چشم می خورد.

در حالی که عشق ورزی یعنی حیات دمیدن.

وقتی می خواهید معشوق را داشته باشید، می خواهید او را محدود کنید یعنی کنترل کردن

کسی که دیگری را دوست دارد، زندانی نمی کند!

اعتماد می کند

اگر عشق از روی داشتن باشد خفقان کننده است.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

17 − 1 =

Instagram
Call Now Button