مشاور خانواده چه می گوید؟

مشاور خانواده به شما چه می گوید؟

مشاور خانواده چه می گوید؟

مشاور خانواده چه می گوید؟ از دید مشاور خانواده، خانواده، خود حکومتی است که برای پیش بردن آن در مسیری به سمت بالندگی همه ی اعضای آن باید با هم کار کنند؛

کسی نمی تواند شخصا فرمان زندگی را پیش بگیرد؛

بنابراین خانواده، قواعد خاص خود را دارد.

خانواده هایی که همیشه یک کار را به یک نفر رجوع می کنند، واقعا برای خود مشکل بوجود می آورند.
-یکی همیشه مسئول خالی کردن ظرف آشغال است.
-یکی دیگر همیشه ظرفها را می شوید.
-مادر همیشه خرید خانه را انجام می دهد.
-پول شارژ را نوجوان به مدیر ساختمان بدهد و…
خانواده ها خیلی هم شیک و قشنگ می گویند که در خانه ما هر کسی یک مسولیت دارد…
مشاور خانواده می گوید این خود مشکل ایجاد می کند. شاید به دلیلی مثل اینکه رفتار نوجوان تغییر می کند و وارد مرحله ای از رشد می شود که نمی خواهد برخی کارها را انجام دهد، برای چنین خانواده هایی غیر عادی تلقی شود!

قواعد و قانون در خانواده

فراموش نکنیم که شکستن عادتها و تغییر قواعد، وقتی ایجاد شد و عادت شکل گرفت کار سختی است.
از طرفی سن والدین بالاتر می رود و محتاط تر می شوند و نسبت به تغییر مقاوم تر!
حتی ممکن است در این مرحله سنیِ خودشان، فرزند نوجوان داشته باشند، که ارتباط گرفتن بسیار دشوار تر خواهد شد

پس ، در چنین مواردی، تنوع در وظایف می تواند به میزان زیادی”یکنواختی” خسته کننده کارهای خانوادگی را به حداقل برساند.
گاهی خانواد ها می گویند بچه ها در خانه ما راس ساعت ۸ و نیم شب به رختخواب می روند!

آفرین به شما!
می دانم که کیف می کنید از این گوش بفرمانی و دقیق بودن.
اما قوانینی که ممکن است به آن عادت کنید اگر برای بچه ها در سن ۵ سالگی و ۱۵ سالگی اجرا شود برای آن ۱۵ ساله منطقی کهنه و قانونی منسوخ شده تلقی می شود؛ پس انتقاد و حتی تنفر از این روش در وجود نوجوان ممکن است شکل بگیرد.
شاید این نکته قابل توجه برخی خانواده ها باشد که انضباط خاصی اعمال می کنند مثل نظامی ها

در حالی که در این انضباط، به تاثیرات بلند مدت آن فکر نمی شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

15 + 18 =

Instagram
Call Now Button