9ویژگی خوب والدین در تربیت

9ویژگی خوب والدین در تربیت

9ویژگی خوب والدین در تربیت

در این مطلب می خواهیم در مورد 9ویژگی خوب والدین در تربیت کودکان نکاتی را مطرح کنیم.

این نکات به مجموعه ی بحث والدگری خودآگاه و ناخودآگاه ربط دارد. 

و برای درک بهتر موضوع از مخاطب می خواهیم به ادامه ی مطلب توجه کند.

والد خودآگاه و ناخودآگاه

در بحث 9ویژگی خوب والدین در تربیت ، اول بدانیم والد خودآگاه چیست؟ البته، برای روشن شدن موضوع والد ناخودآگاه را تعریف می کنیم.

عموماً والد یا والدین ناخودآگاه کسانی هستند که واکنشهای شان اتومات و خودجوش است بدون توجه به آسیبهای آن و طوطی وار کلمه ها و حرفهایی را تکرار می کنند بدون توجه به پیامدهای آن؛

چرا ناخودآگاه؟

بحث 9ویژگی خوب والدین در تربیت می پردازد به تجربه ی والدی خودآگاه و ناخودآگاه ؛

والدیِ ناخودآگاه ممکن است الگوی تعریف شده ای از مراواده ها و ارتباط های یک خانواده باشد و فرد تحت تاثیر آن بزرگ شده ، حال خودش نقش والد را دارد و در تربیت بدون اینکه آگاه باشد اجرا می کند.

در ادامه ی بحث وقتی والد خودآگاه را شرح می دهیم متوجه معانی بیشتری از والدی ناخودآگاه می شوید.

والد خودآگاه

والدین خودآگاه و سالم(به لحاظ روانی و شخصیتی) توجه خود را روی رفتار کودک متمرکز می کنند نه شخصیت و انگیزه های او

پیام محوری و مرکز تمام مراوده ها و ارتباطات با کودک باید این باشد که تو خوب هستی

حتی اگر کودک گند زده باشد.

همچنان باید همین پیام را به او منتقل کنید.

باید به او القا کرد که والدین از دست رفتار او عصبانی هستند و نه از قدر و ارزش او به عنوان یک انسان و شخصیتی که دارد

بنابراین والدین خودآگاه از عباراتی نظیر این استفاده می کنند:

وقتی این طوری رفتار می کنی عصبانی می شوم… تو منو ناراحت می کنی وقتی می بینم فلان کار رو کردی…

والدین خودآگاه به هنگام آموزش، رفتار صحیح و جدید را به وضوح و روشنی هر چه تمام توصیف کرده و دستورالعمل های واضحی درباره آن می دهند

اما در شیوه تریبتی نادرست که یا از مهارتهای والدی نشات می گیرد یا از ویژگیهای شخصیتی و مشکلات والدین، از قبل فرض می کند کودک تمامی آنچه را که آنها دستور می دهند را می داند و خودش خودجوش عمل می کند.

پیام های زیر مثال روشنی است از این موضوع:

من نباید بگم تو خودت می دانی…

تو باید بفهمی مادرت یا پدرت کی ناراحت میشه…

به هر حال از کودک نمی شود انتظار داشت به طور تلویحی و ضمنی متوجه مسائل شود و پانتومیم ما را درک کند.

منفی و بدبین نباشید!

والدین خودآگاه هرگز انگیزه های پنهان و شخصیت کودک را با بدبینی یا دید تحقیر آمیز نگاه نمی کند.

پیش فرض های منفی و بدبینی، گرایش به تنبیه کودک را تقویت می کند. 

البته همانطور که گرایش به پرخاشگری ما را نسبت به اطرافیان و همسر تقویت می کند.

والدین خودآگاه می آموزند که خود و اعمال و گفتارشان را نظارت کرده آنها را زیر سوال ببرند قبل از آنکه به طور غریزی و خودکار و برخاسته از تعابیر و پیش فرضهای شخصی خودشان به اعتقادات و گفته ها و باورهای فرزندشان واکنش نشان دهند.

والد خودآگاه کسی است که گاهی شک می کند و می گوید این طرز تربیت و حرفی که الان زدم از کجا می آید و متاثر از چه دیدگاه و منبعی است!

والدین خودآگاه، خطای کودک را در انظار عمومی به رخ او نمی کشد زیرا به کودک این احساس را می دهد که خودش حقیر است.

والدین خودآگاه به هنگام ابراز عقاید و نظریاتش به جای “تـو” از “من” استفاده می کند.

موثرترین روش برای حمایت از کودک، صحه گذاشتن بر احساسات و هویت اوست.

هنگامی که از واژه “تو” استفاده می کنید سعی دارید عقاید خود را درون سر کودک خود کار بگذارید.

والد خودآگاه اجازه می دهد کودک خودش را ابراز کند.

والد خودآگاه به کودک تا جایی که ممکن است “بله” می گوید(البته این به معنی اجرای بی چون و چرای خواسته های کودک اصلا نیست)

از این جهت مطرح می شود که از دید مرکز مشاوره امین میرموسوی برخی والدین استاد “مخالفت” و “نه” گفتن هستند.

حالا بعد….. چند بار بگم نه….. باز شروع کردی….. نمی دونم شاید نخرم…. نه نمی ریم…. 

مشاوره تلفنی و آنلاین

در پایان بحث این مطلب یادآور می شوم که مرکز مشاوره امین میرموسوی به منظور رفاه حال مراجعان در ایام شیوع کرونا به غیر از مشاوره حضوری خدمات مشاوره تلفنی و آنـلاین نیز ارائه می دهد.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

5 × یک =

Instagram
Call Now Button