چرا همسران دعوا می کنند؟

چرا همسران دعوا می کنند؟

چرا همسران دعوا می کنند؟

دلایل متعددی برای پاسخ دادن به این پرسش هست که چرا همسران دعوا می کنند؟

یکی از علت دعواهای تمام نشدنی بین همسران به دلیل حساسیت بالای یکی و بی صبری دیگری است و یا منطقی بودن بیش از حد.

در اینجا منظور از منطقی بودن، معنای قشنگ این کلمه نیست!

بلکه افرادی که بیش از حد عملگرا و عقلی برخورد می کنند ؛

مثلا انگار که باید همه چیز بر اساس منطق حرکت کند! بدون در نظر گرفتن احساس.

خلاصه اینکه دعوای برخی همسران به دلیل حساسیت هیجانی بالای یکی و عقلانی برخورد کردن دیگری است.

حساسیت بالا می تواند توقع ایجاد کند، می تواند ناشکیبایی به ارمغان آورد.

از طرفی فرد دارنده این ویژگی ممکن است در ناراحتی های بین فردی احساس کند توجهی به او نمی شود و در نتیجه شدیدا مضطرب رفتار کند.

برخی افراد تمایل بیشتری به دریافت توجه دارند.

و در عین حال از برخوردهای تند و انتقادی برانگیخته می شوند.

انگار که ظرف توجه و حمایت آنها مرتبا باید پر شود.

این ویژگی باعث می شود مورد سوءاستفاده دیگران نیز قرار بگیرند و آنها را مورد آزار قرار دهند.

در بسیاری موارد افرادی که واجد چنین خصوصیاتی هستند به جای اینکه روی خودشان کار کنند مایل هستند که همسرشان مراعاتشان را بکند.

شاید در ظاهر بگویند که باشه من روی خودم کار می کنم اما در عمل چیز دیگری اتفاق می افتد و توقع یک طرفه به این شکل خواهد بود که همسر رعایت حالشان را بکند.

توصیه زوج درمانگر

درمان این مشکلات در بحث زوج درمانی و توسط متخصص زوج درمانگر نیاز به همکاری متقابل و منصفانه ی همسران دارد.

هر دوی همسران باید همکاری کنند.

اینکه می گویم منصفانه برای این است که از داشتن خصوصیات بد، همدیگر را سرزنش نکنند و فرصت و ابزاری برای تهدید نبینند.

اگر قرار است همسر ناشکیبا، صبر خود را بالا ببرد، نفر مقابل نباید رسیدگی به خواسته همسرش را به تعویق بیندازد یا با اکراه واکنش نشان دهد.

در غیر این صورت همه رشته ها پنبه می شود.

در این شرایط همین کم مانده که اعتبار همسران نزد یکدیگر خراب شود، دیگر نمی شود جمع کرد!!!

همسر پر توقع، ناشکیبا یا حساس، هر کدام که توصیف بهتری باشد، باید بداند که در بیان خواسته ها و نحوه بیان انتظارات باید دقت کند.

نمی تواند هم دعوا کند و هم انتظار داشته باشد آخر شب مورد حمایت همسرش باشد.

در هر دو رفتار افراط و تفریط وجود دارد و باید تعدیل شود.

لذا باید با زوج درمانگر کار کند و به صورت انفرادی جلساتی را داشته باشد.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

نه − شش =

Instagram
Call Now Button