مدیریت بحرانهای عاطفی در روابط همسران

مدیریت بحرانهای عاطفی در روابط همسران

مدیریت بحرانهای عاطفی در روابط همسران

 

بعضی مسائل و مشکلات، بار هیجانی زیادی دارد؛ مثل خیانت یا هر اتفاقی که بار هیجانی آن زیاد باشد بنابراین نقش مدیریت بحرانهای عاطفی در روابط همسران ، اهمیت زیادی دارد.

از طرفی بین منطق و دل، تا تسویه انجام شود، زمان می برد.

پس اینکه به یکدیگر می گویید بس کن، جوابت را که دادم، دیگر تمامش کن، به این راحتی نیست.

اگر همسرتان یا پارتنرتان بگوید باشه دیگر تمامش می کنم، در ذهن شما توقعی ایجاد می شود که همه چیز تمام شد ولی مدتی بعد همسرتان بر سر همان موضوع بحثی می کند تازه می فهمید چیزی تمام نشده.

این، کاری دو طرفه است.

نه کسی بلافاصله بگوید همه چیز تمام شد و نه دیگری بگوید تمامش کن

نکته مهمی که به عنوان روانشناس گفتم را دوباره در نظر بگیرید و آن این است که بین منطق و دل تا تسویه انجام شود زمان می برد.

پس عجله نکنید و خرابکاری هم نکنید.

یکی از واکنش های رایج این است که عصبی می شویم و در چنین مواقعی، کنترل گرا رفتار می کنیم.

حتی حسابهای قدیم را رو می کنیم.

این اشتباه است.

در شرایط عصبی ممکن است واکنش ناگهانی و تندی نشان دهیم.

مثلا انتظار داشته باشیم، پارتنر ما همه چیز در ذهنش تمام شده باشد و شب رابطه جنسی از ما بخواهد.

یا اینکه شروع کنیم روزها را بشماریم که چه زمانی مشکل حل می شود.

انتظار هم عصبی می کند.

تحت فشار گذاشتن هم عصبی می کند.

بنابراین روانشناس باتجربه در هر مرکز مشاوره کارش این است مدیریت رفتاری و هیجانی را در دو نفری که در بحران هستند بیاموزد.

هر گونه واکنش تندی به یکدیگر معنایش این است که رشته ها را پنبه کرده اید.

مراجعه به مرکز مشاوره روانشناسی

برای مدیریت رفتاری و ارتباطی بین خودتان و پارتنرتان حتما با یک روانشناس مجرب در ارتباط باشید.

اگر همدیگر را دوست دارید.

پس عجله در تصمیم گیری نکنید، گاهاً مراجعان این نتیجه را می گیرند که از هم جدا شوند

ولی من همیشه گفتم که شما که چند سال است با هم هستید، یا چند ماه، پس چند روز دیگر هم صبر کنید.

به قول سوزان فوروارد در کتاب باجگیری عاطفی، گاهی اولین کاری که باید انجام دهید این است که هیچ کاری نکنید.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

2 − یک =

Instagram
Call Now Button