گفتگو را خوب پیش ببرید

گفتگو را خوب پیش ببرید

گفتگو را خوب پیش ببرید

به عنوان زوج درمانگر توصیه می کنم اصول و وقواعد گفتگو را بیاموزید تا بتوانید گفتگو را خوب پیش ببرید. در زمان بحث نه مغلطه کنید و نه همدیگر را متهم کنید به مغلطه کردن.

به جای برچسب زدن، در مورد آنچه شما مشاهده کردید و آزار دیده اید صحبت کنید.

به جای تلاش برای اثبات درستی برچسبی که می زنید شیوه گفتگوی نفر مقابل را اصلاح کنید.

بله شما اصلاح کنید!

او را در چرخه درست صحبت کردن قرار دهید.

مغلطه یعنی چه؟

مغلطه یعنی سخنی که مردمان به اشتباه بیفتند؛

در اشتباه انداختن برای وارونه نشان دادن حقایق(سفسطه هم معنی می شود)

حال شما می خواهید در یک رابطه پر تنش وقت خود را بگذارید تا ثابت کنید پارتنرتان مغلطه می کند؟

یا می توانید مثل مطلب مهارتهای مذاکره همسران او را به سمت بحث اصلی هدایت کنید.

پس امیدوارم مثل تمرینهای مطلب قبل بتوانید گفتگو را خوب پیش ببرید

شاید همسری نگران باشد که مشاور و زوج درمانگر شاید متوجه دروغها، بازی ها یا مغلطه های پارتنرش نشود

و همین موضوع سبب گردد مرتب وسط حرف در جلسه زوج درمانی بپرد که دیدید چطور مغلطه می کند!؟

در حالی که زوج درمانگر همه ی طرز گفتگو و زبان بدن مراجع کننده را رصد می کند.

بنابراین شما اگر بتوانید با همسر خود چه در خلوت خود چه در جلسه زوج درمانی یک مرکز مشاوره ارتباط موفقی برقرار کنید می توانید در دیگر موقعیتهای اجتماع هم فرد موفقی باشید

نکته مهم اینجاست که مهارتهای گفتگو کار ساده ای نیست.

ظاهراً با چند کتاب خواندن و کلاس رفتن می توان آموخت اما از آنجا که مستلزم مدیریت هیجان است، در لحظه ی ناراحتی و تنش دقیقاً شناخته می شویم چند مرده حلاجیم

گوینده و شنونده هر یک وظیفه دارند سهم خود را در ارتباط به خوبی ارائه کنند.

اما گاهی گوینده اصول گفتگوی درست را رعایت نمی کند و با تهییج شنونده، او را وادار به واکنش می کند

سپس می گوید دیدی نمی توانی خودت را کنترل کنی!

شنونده ی از خدا بی خبر هم ممکن است عزت نفسش را از دست بدهد که شاید واقعاً مشکل از اوست!

اینجا گفتگو خوب پیش نمی رود.

و یکی از طرفین نمی گذارد این اتفاق بیفتد

حتی اگر مشاور مچش را بگیرد، دیگر در جلسات زوج درمانی شرکت نمی کند.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

هفت + هجده =

Instagram
Call Now Button