مهارتهای مذاکره همسران

مهارتهای مذاکره همسران

مهارتهای مذاکره همسران

یکی از دلایلی که موجب می شود بحث و مشاجره به سرانجامی نرسد نداشتن مهارتهای مذاکره همسران است.

غالباً در روابط همسران به خصوص در جلسات مشاوره زوج درمانی دیده شده که یکی یا هر دوی همسران به شدت هیجانی می شوند و با لحن و صدای بلند و ادای کلمات نامناسب با یکدیگر ارتباط می گیرند.

قبلا در همین سایت مرکز مشاوره و دیگر سایت مرکز مشاوره امین میرموسوی در مورد کنترل هیجان صحبت کردیم

اما این بار می خواهیم در مورد مدیریت رابطه ی پر تعارض نکاتی را مطرح کنیم.

یکی از مشکلاتی که در جلسات زوج درمانی شاهد هستیم و در روابط همسران ، زمان مشاجره به چشم می خورد، برچسب زدن است.

نمی خواهیم وقت را صرف این کنیم که بگوییم این کار بد است، همه می دانیم.

اما شنونده برچسب چطور می تواند جلسه را مدیریت کند؟

این که می گویم جلسه، برای این است که فرض کنید اگر چه مشاور خانواده مقابل شما نشسته، اما فکر کنید قرار است خودتان رابطه را مدیریت کنید.

یا در فضایی بدون حضور مشاور

مثل زمانی که در منزل مشاجره پیش می آید قرار است بحث را کنترل کنید.

با برچسبها چطور برخورد کنیم؟

از دیگر مهارتهای مذاکره همسران ، مدیریت برچسبهاست.

اگر همسرتان به شما لقب بدی می دهد یا برچسب می زند به او بگویید:

تو چیزایی به من نسبت می دهی و برچسب می زنی که انصافاً دیگه اینقدر مستحقش نیستم،

اجازه بده در اینجا طرز صحبتمون رو درست کنیم

می دونم تو ناراحتی و می خوام در مورد ناراحتیت صحبت کنی، وقتی برچسب می زنی من توجه علت نمیشم.

اصلا نمی تونم درکت کنم که مثلا چرا دیوانه ام

ولی وقتی مثلا بگی زمانی که عصبانی می شوی متوجه شدت خشمت نیستی، بهتر می تونم درکت کنم و کنجکاو روی خودم بشم.

و از دیگر مهارتهای مذاکره همسران بحث مطرح کردن گذشته است.

اگر همسرتان خطاهای گذشته را مطرح می کند و آنها را به رخ تان می کشد بگویید:

الان قراره در مورد رفتاری که این روزها از من و خانواده ام سر زده صحبت کنی

(حتی با وجودی که نمونه ی همبن رفتارها رو در گذشته دیدی)

بنابراین شما که شنونده هستید و واکنشهایی که گفتم را نشان می دهید، سعی می کنید همسرتان را در مسیر درست بحث قرار دهید.

از گوینده هم که برچسب می زند و گذشته را به رخ می کشد، میخواهم همین مطلب را او هم بخواند

و این یعنی اصلاح رابطه با مسئولیت طرفین نه یک نفر

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

19 + یازده =

Instagram
Call Now Button