زوج درمانی با تماس تصویری

زوج درمانی با تماس تصویری

زوج درمانی با تماس تصویری

شیوع کرونا باعث شد روشهای آنلاین خرید و کلاسهای آموزشی رونق بگیرد. زوج درمانی با تماس تصویری یکی از روشهای برگزاری جلسات مشاوره زوج درمانی است.

روشهای مبتنی بر تماس تصویری با مشاور و زوج درمانگر به سادگی قابل استفاده است.

به عنوان روانشناس مرکز مشاوره که در ایام شیوع کرونا ، با مراجعان روشهای حضوری مشاوره و غیر حضوری را تجربه کرده ایم.

و توصیه می کنم که مراجعان از روشهایی مثل تماس تصویری با مشاور یا مشاوره تلفنی استفاده کنند.

یک گروه از مراجعان که نیاز به خدمات مشاوره و روانشناسی دارند همسران هستند.

و همیشه دغدغه ی آنها این است که چون باید به صورت زوج در جلسه زوج درمانی شرکت کنند با توجه به شیوع کرونا نگرانی هایی دارند.

ما توصیه می کنیم همسران چه به صوررت تکی یا زوج از جلسات زوج درمانی تصویری استفاده کنند.

آنها می توانند مثل بسیاری از مراجعان از طریق تماس تصویری واتس اپ با مشاور جلسه ی گروهی داشته باشند.

ویژگیهای زوج درمانی با تماس تصویری

زوج درمانی با تماس تصویری هیچ مشکلی ندارد مگر همسران ، خود محدودیتهایی در استفاده از این روش داشته باشند.

در غیر این صورت در هزینه رفت و آمد همسران صرفه جویی می کند.

طبیعتاً نگرانی از کرونا کاهش می یابد و همسران با آرامش بیشتری مسائل خود را با یک زوج درمانگر خوب بررسی می کنند.

همه ی ما در صورت مراجعه حضوری باید ماسک استفاده کنیم و معمولاً الکل همراه مان است.

که وقتی تصمیم بگیریم زوج درمانی با تماس تصویری را انتخاب کنیم مجبور نیستیم از ماسک استفاده کنیم.

برخی به دلایل مختلف از جمله سیگار کشیدن مشکلات تنگی نفس دارند.

و یا در جلسه زوج درمانی به دلیل بحثهایی که پیش می آید عصبی می شوند و می خواهند ماسک خود را بردارند تا بتوانند صحبت کنند.

حال اگر زوج درمانی با تماس تصویری برگزار شود این مشکلات حل می شود.

تابستان، گرما و قطعی برق

چنان این تیتر واضح است که نیاز به توضیح در خصوص فوائد زوج درمانی با تماس تصویری نیست.

این طور که فروردین را شاهد هستیم که بدون باران سپری می شود و گویا صحبت از کم آبی است ، هر چه کمتر از خانه خارج شویم بهتر است.

و این خود فایده دیگری است که انتظار داریم مراجع کننده به برگزاری جلسات زوج درمانی تصویری بیشتر راغب شود.

از طرفی اگر همچون ماه های گذشته با قطعی برق مواجه شویم، جلسات تصویری مشاوره به روانشناس و مراجع کمک می کند تا در صورت قطعی برق راحت تر تصمیم بگیریم در چه شرایطی جلسات را برگزار کنیم.

برای ما در مرکز مشاوره پیش آمده که امکان برگزاری جلسه زوج درمانی به دلیل قطعی برق فراهم نبوده

اما مشاوران خود را به منزل رسانده اند و در نتیجه در ساعت مقرر جلسه را برگزار کرده اند.

به هر حال کرونا و تمام مشکلات فوق الذکر باعث می شود کمتر از منزل خارج شویم.

بهار و تابستان سال گذشته هم استفاده از ماسک هنگام صحبت به دلیل گرما سخت بود.

این انگیزه ی دیگری است که سبب می شود بلکه همسران ترغیب شوند جلسات زوج درمانی را به جای حضوری به صورت تصویری برگزار کنند.

مرکز مشاوره در ایام تعطیل

اگر زوج درمانی با تماس تصویری یا کلا مشاوره تصویری برای شما اجرایی نبود توصیه می کنم از روزهای تعطیل استفاده کنید.

مشکلات فوق که شرحش گذشت سبب شده ما خودمان در مرکز مشاوره راغب شویم از روزهای تعطیل استفاده کنیم.

تقریبا رفت و آمدی در ساختمان نیست. 

ترافیک کمتری در خیابان شاهد هستیم.

کلینیک خلوت است و می توان از فضای باز بیشتری استفاده کرد.

به هر حال امیدوارم تجزیه و تحلیل فوق کمک کرده باشد تا بهترین روش را برای استفاده از جلسات زوج درمانی انتخاب نمایید.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

2 × پنج =

Instagram
Call Now Button