حواستان به خودتان و رابطه باشد

حواستان به خودتان و رابطه باشد

حواستان به خودتان و رابطه باشد

چقدر نسبت به رفتاری که نشان میدهید،آگاهی دارید؟آگاهید و بد رفتار میکنید یا نمیدانید!!؟ به هر حال توصیه می کنم حواستان به خودتان و رابطه باشد

اتهام نمی گذارد آدمها مسئولیت عملشان را بپذیرند و نگاه واقع بینانه ای به مشکلات موجود داشته باشند.

مقصر جلوه دادن هم دست کمی از اتهام زدن ندارد.

شما با مقصر جلوه دادن، عزت نفس طرف مقابل را ضعیف می کنید.

کسانی که دیگران را متهم می کنند ، مقصر جلوه می دهند یا سرزنش می کنند فاقد مهارت ارتباطی هستند، هوش هیجانی کمی دارند و حتی تحمل ناکامی پایین دارند یا افرادی هستند که مسئولیت کارهای خودشان را نمی خواهند بپذیرند.

این افراد حتی استاد فرافکنی می شوند.

که مشکلات خودشان را در نفر مقابل ببینند.

اینها استاد مغلطه می شوند.

یعنی سعی می کنند حتی مشاور را به شک بیندازند.

یا دوستان و اطرافیان شان

بنابراین همسر چنین کسی یا از کوره در می رود و واکنشی خرابکارانه مثل پرخاشگری انجام می دهد که کاملا بهانه دست همسرش بدهد.

یا دچار ترس و استرس می شود که نکند همه حرف همسرش را باور کنند.

و او آدم بد زندگی باشد.

غافل از اینکه جای نگرانی نیست.

زیرا وقتی رابطه ای پر از سرزنش و حمله های کلامی باشد، شخص انجام دهنده این رفتارها، زیر سوال می رود.

منصف باشید لطفاً

منصف باشید لطفاً حواستان به خودتان و رابطه باشد و بدانید که در بگو مگوها ، هیچ کس 100درصد مقصر یا 100درصد بی گناه نیست.

آدمهایی که دائماً مقصر پیدا می کنند باید از خودشان بپرسند من چه تقصیری داشته ام؟

نقش من چه بود؟

البته برخی سعی می کنند نقش آدم منصف را بازی کنند تا کمی خود را عادل نشان دهند!

مثلا می گویند: بله، من هم بی تقصیر نیستم، اما….

و با این اما و در لفافه حرف زدن، دوباره خر خودشان را سوار می شوند.

در حالی که مشاور و زوج درمانگر متوجه می شود. حالا جلسه اول زوج درمانی نفهمد، جلسه دوم می فهمد.

برخی برای آشکار نشدن اصل مشکل توسط زوج درمانگر متخصص ، مرتب مشاور و زوج درمانگر عوض می کنند.

به این طریق می گویند چند جا رفتیم و بی فایده بوده!

اما همسرانی که قصد ساختن رابطه را دارند یا وارد بحث سرزنش کردن و متهم کردن همدیگر نمی شوند یا اگر شدند متوجه رفتارشان نبودند و کسی که می خواهد رابطه را بسازد در همان ابتدای جلسات زوج درمانی در مرکز مشاوره متوجه می شود و سعی در تغییر رفتار خواهد داشت.

و همسرانی که مایل هستند با هم زندگی خوبی داشته باشند، خیلی سریع تغییرات همدیگر به مشاور زوج درمانگر گزارش می دهند.

پس همان جلسه اول کافی است که مشاور بفهد با چه کسانی روبروست!

بالغانه رفتار کنیم

اگر حواستان به خودتان و رابطه باشد و زندگی خودتان را بخواهید ما نیاز نیست بگوییم حواستان به خودتان و رابطه باشد چون خود به خود به رابطه اهمیت می دهید.

وقتی با کسی مشکل پیدا می کنید، اگر هر دو از خودتان بپرسید ما چه می توانیم بکنیم تا مشکل مان حل شود؟

ما چه کار می توانیم بکنیم تا دوباره چنین مشکلی پیش نیاید؟

نتیجه بهتری خواهید گرفت تا اینکه بپرسید “چه کسی مقصر است؟”

با این طرز برخورد، کانالهای مختلف برای حل مساله را باز می گذارید.

البته همه اینها برای کسانی است که گفتم، زندگی خود را بخواهند در غیر این صورت کاری پیش نمی رود حتی اگر پیش یک روانشناس خیلی خوب هم بروید!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

شش + 4 =

Instagram
Call Now Button