جلسات زوج درمانی

جلسات زوج درمانی

جلسات زوج درمانی

اگر برای جلسات زوج درمانی هزینه نمی کنید به هر دلیلی، پس باید روی توانایی خودتان خیلی حساب باز کنم که بتوانید بر مشکلات غلبه کنید

در غیر این صورت شما دیر یا زود برای طلاق و وکیل گرفتن یا خشمهایی که باعث شکستن وسایل منزل خواهد شد، هزینه خواهید کرد.

حال انتخاب با شماست.

اما بعدا نیایید بگویید دعوای بدی داشتیم و خیلی اتفاقهای تلخ افتاده می خوام زندگیمو حفظ کنم.

تجربه ما در مرکز مشاوره نشان داده که همسران شرکت کننده در جلسات زوج درمانی بر سر عقایدی می جنگند که وقتی مشاور زوج درمانگر آنها را می شنود ، به راحتی زیر سوال می برد.

حال به دلیل طرز فکر اشتباه همسران

یا به دلیل نداشتن مهارت در ارتباط بین فردی

اینجاست که مردم نمی دانند و ازدواج می کنند

و فکر می کنند به همین سادگی است.

برای همین همیشه گفته ایم که ازدواج را در نهایت همه می توانند انجام دهند،

اما نگه داری زندگی مشترک کار هر کسی نیست.

وقتی بر سر طرز فکرمان نسبت به زندگی و ارتباط، بحث داریم بهتر است پیش از بحرانی شدن اوضاع با زوج درمانگر مطرح کنید.

بنابراین جلسات زوج درمانی برای این نیست که چه کسی بیمار است و چه کسی سالم

بلکه برای این است که ببینیم چه کسی با چه دیدگاهی به زندگی نگاه می کند.

و آیا آن دیدگاه درست است یا اشتباه است.

عاقبت آینده همسران

به هر حال یک مشاور و روانشناس کارش این است که ساعتها با افکار مردم مجادله داشته باشد.

در بسیاری از پرونده ها که جلسات ادامه دار می شود ما می توانیم رد پای آسیبهای احتمالی بعدی را در روابط پیدا کنیم.

و گاهاً پیش بینی مان در مورد آینده ارتباطی همسران درست از آب در می آید.

چون چندین جلسه مشاوره خانواده شرکت کرده اند.

متوجه شده ایم که بر سر چه مسائلی بحث می کنند.

متوجه شده ایم اگر بر سر دیدگاهی بحث می کنند و به آنها راهکار یا دیدگاه جدیدی گفته شده، آیا تغییر کرده اند یا نه

بنابراین جای تعجبی نیست که گاهی به راحتی فکر می کنیم این همسرانی که در جلسات زوج درمانی شرکت کرده اند کاندیدای خوبی برای طلاق هستند!

البته این پیش بینیها در یک جلسه اتفاق نمی افتد.

هزینه های جلسات زوج درمانی

در پایان بحث جلسات زوج درمانی لازم به یادآوری مجدد است که برخی برایشان سخت است هزینه های درمان و مشاوره را پرداخت کنند.

اما وقتی کار به طلاق می کشد، خانواده هایشان فرزندان خود را زیر سوال می برند که:

خب از ما می گرفتی بعدش سر فرصت برمی گردوندی

چی از زندگیت مهم تر؟

یا خود من به عنوان مشاور معتقدم که در زندگی هزینه های بسیاری را به اشتباه و ندانم کاری پرداخت کرده ایم.

به اصطلاح از جیب مان رفته است.

اما خود را با گفتن مهم سلامتی هست…

این پولها دوباره به جیب بر می گردد…

خود را آرام کرده ایم.

الان که شما برای زندگی خودتان هزینه می کنید، پس ماتم و ترس چرا؟

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

نه − 1 =

Instagram
Call Now Button