راههای افزایش هوش هیجانی

راههای افزایش هوش هیجانی

راههای افزایش هوش هیجانی

قبلا در مورد هوش هیجانی در سایت مرکز مشاوره امین میرموسوی مطالبی نوشتیم و در این مطلب می خواهیم در مورد راههای افزایش هوش هیجانی نکات و تمرین هایی یادبگیریم.

به سرعت در مورد احساسات خود قضاوت نکنید و یا آن را تغییر ندهید.

سعی نکنید احساسات خود را پیش از اینکه به آنها فکر کنید، آنها را از بین ببرید یا سرکوب کنید!

برخی خیلی ساده هیجانها و ناراحتی را و حتی احساسهای خوب خود را نادیده می گیرند. و این بر خلاف رشد و تقویت احساسات و هوش هیجانی است.

ببینید می توانید بین احساسات کنونی خود و مواقع دیگری که چنین احساسی را تجربه کرده اید، ارتباط برقرار کنید؟

و این یعنی کنجکاو باشید که اگر احساسات مبهم و گنگی در شما ایجاد می شود، از خود بپرسید: پیش از این چه زمانی چنین احساسی را داشتم؟

با این کار به خود کمک می کنید بدانید احساس کنونی شما بازتاب وضعیت حاضر بوده یا مربوط به زمان دیگری در گذشته است!

این سوال بسیار مهم است زیرا احساسات برخی به زمان گذشته و حتی تجربه های سالها قبل و کودکی بر می گردد و کشف این نکته می تواند به شناخت خود و فرایند خودآگاهی هیجانی کمک کند.

پس این سوال را دست کم نگیرید.

به بدن خود گوش دهید!

یکی از راههای افزایش هوش هیجانی همین نکته است که به بدن خود توجه کنیم.

احساس آشفتگی معده در راه رسیدن به محل کار، سرنخی است از اینکه شغل شما منشاء استرس برای شماست و شاید عوامل دیگری را به عنوان منشاء استرس بیابید.

تپش یا تندی ضربان قلب شاید صرفاً نشان دهنده ی اضطراب نباشد.

بلکه نشان دهنده ی اهمیت کاری باشد که برای شما مهم است.

گوش دادن به این احساسها و هیجانهای پشت آن که به شما سیگنال می فرستد به شما اجازه می دهد با قدرت استدلال خود آنها را پردازش کنید.

اگر نمی دانید چه احساسی دارید از یکی از اطرافیان تان بپرسید!

مردم به ندرت می دانند و شاید توجهی نکرده باشند که دیگران می توانند احساسات آنها را قضاوت کنند.

از کسی که شما را می شناسد(همسر، دوست) بپرسیداز نظر او من امروز چطور دیده می شوم.

ممکن است جوابی بشنوید که تا کنون به آن فکر نکرده باشید.

از خود بپرسید امروز چه احساسی دارم؟

از دیگر راههای افزایش هوش هیجانی همین سوال است و حتی درجه بندی و نمره دادن به آن.

اینکه من امروز چه احساسی را تجربه می کنم؟ یا کردم؟

نام این احساس چیست؟

اگر فلان اتفاق نمی افتاد چه احساسی را تجربه می کردم؟

فکر کردن بس است!

اینکه بدانیم زمانی باید فکر کردن به درون را تمام کنیم و یاد بگیریم کی وقت آن است تمرکز خود را روی عوامل خارجی معطوف کنیم یکی از راههای افزایش هوش هیجانی است.

هوش هیجانی ، تنها توانایی فکر کردن به احساسات نیست، بلکه زندگی در حال حاضر و دنیای پیرامون است.

گوش کنید!

نکته مهم را فراموش نکنید افراد زمانی که به سخنان شان گوش می دهید، بیشتر پذیرای نظرات شما هستند با گوش دادن به حرفهای دیگران، به طور غیر مستقیم به نظرات آنها احترام می گذارید

حتی افراد احساس می کنند چه شخصیت ارزشمندی هستند و حتی کسی که گوش می دهد چه فرد ارزشمندی است.

باور کنید شما با گوش دادن ، احساس آرامش را به دیگران هدیه می دهید.

به سرعت سازگار شوید و تغییر کنید

پس از شناخت احساسات خود و دریافت بازخورد از دیگران، باید در صورت ضرورت توانایی سازگاری و تغییر داشته باشید.

این یکی از مهمترین روشهای افزایش هوش هیجانی است.

مثل این است که شما به فکر دادن راهکار به دیگران هستید اما به روی تان می آورند که راهکار نمی خواهند فقط می خواهند صحبتهای شان شنیده شود. حال شما دو گزینه پیش روی خود دارید:

یا به خود و حتی طرف مقابل بگویید وقت من را گرفته ای تا اینجا نشستم به صحبتهات گوش بدم، بیکارم مگه؟ خب بدبخت از تجربه هام استفاده کن!

یا خود را تغییر دهید و سازگار کنید و بگویید حتما با کمال میل گوش می دهد.

آرام باشید

افرادی که دارای هوش هیجانی بالا هستند در صورت بروز تناقضات و استرس قادرند آرامش خود را حفظ کنند و به جا و مناسب اظهار نظر کنند.

کارهای مناسبی انجام دهند که به این طریق بتوانند استرس و تناقضهای ایجاد شده را حل کنند.

از بازخورد دیگران نترسید!

بازخورد دیگران حتی اگر انتقاد باشد گاهی راهگشاست!

پس به توصیه روانشناس مرکز مشاوره امین میرموسوی زود گارد نگیرید؛

تامل کنید شاید نکته ای در مورد شما گفته می شود که می تواند سرنوشت ساز باشد.

رفتارها و اعمال غیر کلامی را درک کنید

اگر چه تشخیص احساس فرد از طریق حرکات بدنی او کاری دشوار است و ممکن است خطا اتفاق بیفتد

اما توجه به زبان غیر کلامی به هر حال یکی از مهارتهای ارتباطی تلقی می شود و گاهی کمک می کند تا احساسات آدمها را از نوع زبان بدن شان درک کنید.

و نکته آخر از مجموعه راههای افزایش هوش هیجانی این است که خود را در موقعیت دیگران قرار دهید!

یکی از بهترین روشها برای درک احساسات دیگران این است که از خود بپرسید:

اگر من در این موقعیت قرار می گرفتم چه احساسی داشتم.

در صورتی که قادر باشید خود را در موقعیت دیگران فرض کنید، می توانید به راحتی احساسات دیگران را درک کنید.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

سه × 4 =

Instagram
Call Now Button