ویژگیهای یک مشاور خوب

ویژگیهای یک مشاور خوب

ویژگیهای یک مشاور خوب

در انتخاب مشاور و روانشناس حتما باید به ویژگیهای یک متخصص خوب هم دقت کرد. پس سوال این است که ویژگیهای یک مشاور خوب چیست؟ روانشناس بیش از هر متخصص دیگری یا هر شغل دیگری به یک سری ویژگیها نیاز دارد

این خصلتها یک روانشناس خوب را از دیگر متخصصان متمایز می کند.

در این مطلب فقط می خواهیم بدون شرح، چک لیست وار به ویژگیهای یک روانشناس خوب بپردازیم

شاید اگر شما به یک روانشناس مراجعه کرده باشید، الان بتوانید متوجه شوید که آیا آن مشاور و روانشناس ویژگیهای زیر را داشته یا نه

ویژگیهای یک روانشناس خوب

مرکز مشاوره شرق تهران بر این باور است که ویژگیهای یک مشاور خوب شامل موارد زیر است:

صبر و تحمل

مهربانی

تحمل ابهام

حفظ بی طرفی آگاهانه و حرفه ای:

وقتی موضوع مشاوره، زوج درمانی است و مراجع کننده همسران و خانواده هستند، حفظ بی طرفی آگاهانه به شدت مورد تقاضای مراجعان است.

چون نگران هستند زوج درمانگر طرف یکی از اعضای خانواده را بگیرد.

البته کسانی هم هستند که به عمد به دنبال متخصصی هستند که جانبداری کند!

تونایی برقراری ارتباط

توانایی رازداری

اعتماد به نفس

توانایی خود بودن

هوش هیجانی بالا

شوخ طبعی

حافظه خوب

توانایی گوش دادن فعال

 تسلط به کار

صداقت

خودپنداره مثبت

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

بیست − نوزده =

Instagram
Call Now Button